2005-2006 Faaliyetler

AB Anabilim Dalı ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin işbirliğiyle 14–17 Kasım 2005 tarihleri arasında D.E.Ü. Sosyal Bilimler Entitüsü’nde “Yurttaşlık ve Proje Yönetimi” konulu AB Bilgilendirme Seminerleri gerçekleştirilmiştir. Seminerlere 27 kadın kuruluşundan temsilciler katılmış ve seminer serisi sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

AB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Balkır, 16-18 Mart 2006 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen “AB Müzakere Sürecinde Türkiye’nin Sosyo-ekonomik ve Siyasi Yapısındaki Değişim ve Dönüşümler” konulu uluslararası sempozyuma “Avrupalılaşma: Türkiye’nin Kurumsal ve İdari Dönüşümünde İzmir Örneği” (T. Durmuşlar, D. Soyaltın ve İ. Ergün ile birlikte) başlıklı bildiri ile katılmıştır.

Prof. Dr. Canan Balkır, 23 Mart 2006 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Avrupa Bütünleşmesinde Rakip Teoriler: Noktalardan Bir Çizgi Oluşturmak” başlıklı atölye çalışmasına katılmıştır.

Prof. Dr. Balkır, 25-30 Nisan 2006 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen European Consortium for Political Research (ECPR) ortak çalıştay oturumlarında “Kuzey Kıbrıs İş Çevresi: Çözüm Arayışında Siyasal-Ekonomik Bir Aktör” (The Turkish Cypriot Business Community: a politico-economic actor in search of a resolution) başlıklı bir bildiri sunmuştur.

Prof. Dr. Canan Balkır, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 18-21 Mayıs 2006 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Haftasonu Okulunda “Türkiye’nin AB Üyeliğinin Ekonomik Perspektifi” konulu bir bildiri sunmuştur.

“Genişleyen Avrupa Birliği’nin Politikaları ve Kurumları” konulu Jean Monnet Modülü’nün birinci yılı 2005-2006 öğretim yılının bahar döneminde 13 Mart 2006 tarihinde başlamış ve 10 hafta sürmüştür. Modüle, Fen Edebiyat Fakültesi’nin Mütercim Tercümanlık yüksek lisans programı öğrencileri ile İlahiyat Fakültesi’nin Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans programından öğrenciler katılmıştır. 31 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen Modül kapanış kokteylinde derslere katılan öğrencilere sertifikaları verilmiştir.

AB Anabilim Dalı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliğiyle Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri Avrupa Birliği konusunda bilgilenme ve araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla 2005-2006 öğretim yılında “Avrupa Birliği Yolunda Türkiye” konulu ortaöğretim öğrencileri arası proje yarışması düzenlenmiştir ve dereceye giren öğrencilere ödülleri 6 Haziran 2006 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen törende verilmiştir.

Birincilik Ödülü: Ecem Sekizkardeş “Dersimiz Avrupa Birliği”-Salih Dede Lisesi
İkincilik Ödülü: Ertunç Şen “Mustafa Kemal Atatürk’ün Avrupa Birliği’ne Bakışı”- Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi

Üçüncülük Ödülü: Mehmet Ergüneş, Deniz Kızılkaya, N. Onur Küpçük, Mert Duman “AB Enerji Politikası”- Bornova Anadolu Lisesi ve N. Berk Acar, Serhan Yılmaz, Armağan Uysal “

Türkiye’nin AB Yolunda İzlediği Enerji Politikası”- Bornova Anadolu Lisesi Mansiyon Ödülleri: İsmail Canyurt “

Eğlenceli Avrupa Birliği”- Salih Dede Lisesi Pınar Kaya “

Avrupa Birliği Yolunda Eğitim”- Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi Özge Yağmur

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye-Ab İlişkilerine Yaklaşımı”- Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) organizasyonu altında İzmir, Afyon, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Muğla, Uşak, Manisa illerini kapsayan “Ege Fikir Önderleri ve Avrupa Birliği” konulu eğitim programları 15 Mart-29 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Eğitim programları kapsamında sanayi kuruluşları temsilcileri, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine eğitim verildi. Programa AB Anabilim dalından Prof. Dr. Canan Balkır ve Yrd. Doç. Dr. Esin Taylan katıldılar.

İlkay Taş, AB Anabilim Dalı araştırma görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi işbirliğiyle 25-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında düzenlenen Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi’ne katılmıştır.

Sedef Eylemer, AB Anabilim Dalı araştırma görevlisi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından 15–17 Haziran 2006 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Güvenlik: Eski Konular, Yeni Meydan Okumalar” konulu 5. Uluslararası İlişkiler Konferansına katılmıştır.

Prof. Dr. Canan Balkır, 20 Haziran 2006 tarihinde DEÜ Rektörlüğünde Erasmus Eylemi Oryantasyon Programı’nda AB-Türkiye ilişkileri konulu ders vermiştir.

Prof. Dr. Balkır, 21 Haziran 2006 tarihinde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat’ın konuşmacı olarak katıldığı “AB Perspektifinde KKTC Ekonomisinin Geleceği” konulu panelde oturum başkanlığı görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Canan Balkır, 23 Haziran 2006 tarihinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası’nın işbirliği ile düzenlenen 1. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı’na oturum başkanı ve yorumcu olarak katılmıştır.

Prof. Dr. Balkır, 6 Temmuz 2006 tarihinde Ege Genç İşadamları Derneği ve Gözlem Gazetesi işbirliği ile düzenlenen “Dalgalı Piyasalarda Yol Almak” konulu Panele, panel yöneticisi olarak katılmıştır.