2006-2007 Faaliyetler

14 Mayıs 2007 tarihinde Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki eski temsilcisi Dr. Özdemir Ahmet Özgür Kıbrıs sorununa ilişkin bir söyleşiyle doktora düzeyinde verilen bir derse katkıda bulunmuştur.

17 Nisan 2007 tarihinde Birmingham Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Thomas Diez 3/2007 sayılı atölye çalışmasına konuşmacı olarak katılmış, Avrupalılaşma, genişleme ve Türkiye konulu bir sunum yapmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TBMM AB Uyum Komisyonu, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ve LINKS Londra ile birlikte 13-14 Nisan 2007 tarihlerinde Avrupa’da bir Türkiye için Elele başlıklı uluslar arası bir konferans düzenlemiştir.

2007 yılının ilk ve ikinci atölye çalışmaları 28 Mart 2007 tarihinde düzenlenmiştir. İlk atölye çalışması kapsamında Exeter Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi başkanı Dr. Susan Banducci Avrupa medyasında Türkiye konulu bir sunum yapmış, ikinci atölye çalışmasında da yine Exeter Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Jeffrey Karp AB’nin genişleme ve derinleşme süreçlerine ilişkin bir sunum yapmıştır.

Dr. Jefrey Karp

27 Mart 2007 tarihinde Genişleyen Avrupa Birliği’nin Politikaları ve Kurumları konulu Jean Monnet modülünün ikinci yıl programı Prof. Dr. Canan Balkır tarafından verilen açılış dersi ve akabinde gerçekleştirilen kokteyl ile başlamıştır.

26 Mart 2007 tarihinde Exeter Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi başkanı Dr. Susan Banducci kadınlar ve AB’nin genişlemesine ilişkin bir ders vermiştir.

27 Aralık 2006 tarihinde 9/2006 Sayılı Atölye Çalışması, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreter Vekili ve Araştırma Müdürü Leyla Tunç Yeltin’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Etüdleri Türk Üniversiteler Birliği (TUNAECS) tarafından 22 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen 14 – 15 Aralık Avrupa Konseyi Zirvesi Sonrasında Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri konulu konferansa Prof. Dr. Canan Balkır katılmıştır.

13 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Ticaret Ekonomi ve Tarım Bölümü Başkanı Sayın Ulrike Hauer’in söyleşisinin yer aldığı 8/2006 sayılı atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

“Malta’nın Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci” konulu 7/2006 Sayılı Atölye Çalışması, 6 Aralık 2006 tarihinde Malta Fahri Konsolosu Ahmet Çalık’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. “AB Sürecine Farklı Dini Geleneklerin Bakışı” konulu 6/2006 sayılı Atölye Çalışması, 8 Kasım 2006 tarihinde Prof. Dr. Ali İhsan Yitik’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Canan Balkır, Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD) tarafından 3 Kasım 2006 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye-AB ilişkileri konulu panele katılmıştır.

“AB Bölgesel Politikalarına Uyum Sürecinde Türkiye” konulu 5/2006 Sayılı Atölye Çalışması, 1 Kasım 2006 tarihinde Dr. Ergüder Can’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

“Türkiye-AB İlişkilerinde Son Gelişmeler” konulu 4/2006 Sayılı Atölye Çalışması, 20 Ekim 2006 tarihinde Prof. Dr. Attila Eralp ve Prof. Dr. Galip Yalman’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Canan Balkır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İktisadi Politika Araştırma Enstitüsü (EPRI – Economic Policy Research Institute) işbirliğinde 18 Ekim Çarşamba Günü Ankara’da düzenlenen “Avrupa Birliği’nde Değişen Dinamikler ve Türkiye” konulu çalıştaya katılmıştır.

“AB Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar ve Uyum” konulu 3/2006 Sayılı Atölye Çalışması, 11 Ekim 2006 tarihinde Prof. Dr. Sedef Akgüngör’ün katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Sedef Eylemer ve İlkay Taş, 6-7 Ekim 2006 tarihleri arasında Kiev Ulusal Üniversitesi Sosyoloji Okulu ve Stratejik Elitler ve AB Genişlemesi Akademik Ağı işbirliğinde Kiev, Ukrayna’da gerçekleştirilen “Stratejik Elitler ve AB Genişlemesi: Dışarıda Kalan Doğu Avrupa Ülkeleri için Olasılıklar ve Muhtemel Tepkiler” konulu 4. Uluslararası Çalıştayda “Türkiye’de AB Yanlısı ve AB’ye Şüpheyle Yaklaşan Gruplar Ekseni ve Türk Kamuoyunun Durumu” (Axis of Pro-EU and Euro-Sceptic Circles in Turkey and the Position of Turkish Public Opinion) başlıklı bir bildiri sunmuşlardır.