2007-2008 Faaliyetler

14 Nisan 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Ticaret Ekonomi ve Tarımdan Sorumlu Müsteşarı Ulrike Hauer Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerinde son gelişmelere ilişkin bir konuşma yapmıştır. 7-8 Nisan 2008 tarihlerinde Uluslararası Emekli Göçünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye Örneği konulu uluslararası katılımlı bir çalıştay düzenlenmiştir.
AB Anabilim Dalı çalışanları ve doktora öğrencileriyle, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi öğretim üyeleri ve London School of Economics’ten Prof. Kevin Featherstone’un katılımıyla 14 Mart 2008 tarihinde Europeanisation and Domestic Change konulu bir uluslararası çalıştay düzenlenmiştir.

AB Anabilim Dalı, İktisadi Kalkınma Vakfı ve Ege Bölgesi Sanayi Odasının işbirliğiyle 10 Aralık 2007 Pazartesi günü “Tam Üyelik Yolundaki Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yakın Bölgelere Yaklaşımı: Yeni Açılımlar Ve İşbirliği Fırsatları” konulu bir konferans düzenlemiştir

Hikmet Çetin 3 Aralık 2007 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı ve Avrupa Birliği konulu bir konuşma yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Sever 14 Kasım 2007 tarihinde Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel gelişmelere ilişkin bir konuşma yapmıştır.

5 Kasım 2007 tarihinde Alman Uluslararası ilişkiler ve Güvenlik Enstitüsü’nden (German Institute for International and Security Affairs – Stiftung Wissenschaft und Politik) Prof. Heinz Kramer’in katılımıyla bir Atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölye çalışması kapsamında Prof. Kramer Karmaşıklık, Koşulluluk, Güvenlik ve Kimlik – AB’nin Türkiye’nin Tam Üyeliği Karşısındaki Tavrını Açıklayıcı Faktörler (Complexity, Conditionality, Security and Identity factors for explaining the EU’s behaviour on Turkey’s accession) başlıklı bir sunum yapmıştır.