2008-2009 Faaliyetler

25 Mayıs 2009 tarihinde AB Vatandaşlığı konulu bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Uşak Üniversitesi, ODTÜ ve Leicester Üniversitesi ile işbirliği halinde yürütülen “Avrupalılığı Anlamak ve Türkiye’de Avrupa Vatandaşlığını Teşvik Etmek” konulu proje kapsamında düzenlenen etkinlikte Leicester Üniversitesi’nden Hugh Busher Sosyal Bilimlerde Araştırma konusunda, aynı üniversiteden Chris Wilkins de vatandaşlık eğitimi ve AB vatandaşlığı konularında konuşma yapmışlardır.

07 Mayıs 2009 tarihinde AB Komşuluk Politikası konulu bir atölye çalışması düzenlenmiş olup bu kapsamda Lund Üniversitesi’nden Rikard Bengtsson “Güvenlik Arayüzlerinin İnşası” konulu bir konuşma yapmıştır (Constructing Security Interfaces: The EU and the European Neighbourhood).

4 Mayıs 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nden Frédéric Misrahi ürün güvenliği alanında AB politikalarına uyum ve ticarette teknik engeller konulu bir konuşma yapmıştır (Europeanization of Turkey’s Policies in the Area of Product Safety; Technical Barriers to Trade).

8 Nisan 2009 tarihinde AB Vatandaşlığı konulu bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Uşak Üniversitesi, ODTÜ ve Leicester Üniversitesi ile işbirliği halinde yürütülen “Avrupalılığı Anlamak ve Türkiye’de Avrupa Vatandaşlığını Teşvik Etmek” başlıklı proje kapsamında düzenlenen etkinlikte Leicester Üniversitesi’nden Anne Estelle Brown çokkültürlü toplumlarda öğretmen eğitimi (Preparing Teachers to Teach in a Multi Cultural Diverse Society), aynı üniversiteden Tony Lawson da eğitimcilerin AB’ye hazırlanması ve Slovakya örneğinden dersler (Preparing Educators for the EU Lessons from Slovakia) konulu konuşmalar yapmışlardır.

    

06.04.2009 tarihinde Ankara Üniversitesi’nden Sanem Baykal “Avrupa Birliği’nde Genişlemenin Kurumsal Yapıya Etkisi ve Türkiye” konulu bir konuşma yapmıştır.

31.03.2009 tarihinde Tübingen Üniversitesi’nden Karl-Joseph Kuschel Avrupa için Ortak Sorumluluk: Dinlerarası Diyalog (Common Responsibility for Europe: Interrreligious Dialogue) konulu bir konuşma yapmıştır.

20.03.2009 tarihinde Leicester Üniversitesi’nden Michalis Kakos Avrupa Vatandaşlığı ve Sosyal Uyum (European Citizenship and Social Cohesion: British Perspective and Experience) konulu bir konuşma yapmıştır.

12.11.2008 tarihinde Gareth Jenkins “AB Yolunda Türkiye ve Siyasal İslam” (Turkey in Path Towards EU and Political Islam) başlıklı bir konuşma yapmıştır.