2009-2010 Faaliyetler

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nin açılışı 17 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. DEÜ Merkez Kütüphanesinde DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alp Timur, ve Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Balkır’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Tibor Varadi konuşmacı olarak katılmıştır.

Açılış konuşmasında DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alp Timur Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde büyük bir heyecanla yol aldığını ve AB konusunda birçok şeyi çoktan hak etmiş durumda olduğunu belirtmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Balkır ise hayatın değişik alanlarında Bilgi çağının etkilerini artarak hissettiğimiz gerçeği ile doğru bilgilenmenin önemini vurgulayarak DEÜ Avrupa Dokümantasyon Merkezinin Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde önemli işlevler üstleneceğini dile getirmiştir. AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi ise DEÜ Avrupa Dokümantasyon Merkezinin açılmasıyla Türkiye’nin AB katılım sürecinde yapılacak araştırmaların niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Tibor Varadi Türkiye’de AB katılım sürecine dair göreceli azalan ilgiye karşın üniversite camiasının ve öğrencilerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Tibor Varadi, açılış sonrasında öğrencilere AB müzakere sürecinin işleyişini anlatarak, öğrencilerle interaktif tartışma gerçekleştirdi.

18 Mayıs 2010 tarihinde Loughborough Üniveristesi’nden Prof. Michael H. Smith’in konuşmacı olarak katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda Prof. Smith Küresel Ticaret Aktörü olarak AB: Zorluklar ve Fırsatlar başlıklı bir sunum yapmıştır. Prof. Smith sunumunda Avrupa Birliği’nin, geçiş dönemi olarak nitelendirilebilecek bir dönemde, ticaret politikaları açısından karşı karşıya kaldığı zorluk ve fırsatlara vurgu yapmıştır.

Jean Monnet Etkinlik-Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Jean Monnet Kürsüsü ve Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) işbirliğinde düzenlenen Romanya, Macaristan ve Türkiye’de Avrupalılaşma Sürecinde Ekonomik Elitlerin Rolü Başlıklı Yuvarlak Masa Toplantısı 27 Nisan 2010 tarihinde EGİAD Konferans Salonu’nda gerçekleşmiştir.

Prof. Dr. Canan Balkır’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı’na Macaristan Budapeşte Corvinus Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tibor Palankai, Romanya Babes-Bolyai Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nicolae Paun, EGİAD Başkan Yardımcısı Yiğit Tatış ve EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Yayman konuşmacı olarak katılmışlardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Jean Monnet Kürsüsü ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğinde düzenlenen Ticaret ve Küresel Ekonomi: AB ve Türkiye konulu konferans 22 Nisan 2010 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleşmiştir. Konferansın açılış konuşmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Utku Utkulu ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun yapmıştır. Açılış konuşmalarından sonra Prof Dr. Canan Balkır’ın oturum başkanlığını yaptığı konferansta Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Şahin Yaman, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sait Akman ve DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Dilek Seymen konuşmacı olarak katılmışlardır.

9 Nisan 2010 tarihinde DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı ve ACED (Avrupa Çalışmaları Ege Derneği) Prof. Dr. Thomas Diez’i ağırladı. Egeli akademisyen ve AB uzmanları barış, adalet ve demokrasi konusundaki görüşleri tartıştı. Toplantıda Almanya Tübingen Üniversitesi’nden Profesör Thomas Diez Avrupa Değerler Üçgeni başlıklı sunumuyla Avrupa’nın kabul ettiği demokrasi, adalet ve barış gibi temel değerleri ve Avrupalı ülkelerin farklı değer algılarını tartışmaya açtı. AB ülkelerinin değer algılarının tıpkı, nüfusları, coğrafi konumları ve çıkarları gibi farklılaşabildiğini öne süren ünlü AB teorisyeni, AB’yi söylem ile eylem arasında sıkışan bir aktör olarak tanımladı. AB’nin bu güne kadar sürdürülen elitist karar alma mekanizmalarının AB ülkelerindeki referandumlar yoluyla yeni tartışmalar başlattığını belirtti. Profesör Diez, AB’nin uluslararası toplum’dan dünya toplumuna evrilmeye çalışan sistem arasında sıkıştığını, bir yandan uluslararası örgüt gibi sınır güvenliğini sıkılaştırma konularını ele alırken diğer yandan da yeni bir dünya sistemini oluşturmak için evrensel değerleri öne çıkardığını ifade etti. AB Anabilim Dalı lisansüstü ve doktora öğrencilerinin katıldığı toplantı, AB tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Prof. Dr. Canan Balkır Erasmus Programı kapsamında 29-30 Mart 2010 tarihlerinde Gent Üniversitesi’nde “Analyzing the Accession Process of Turkey with the Europeanization Model of External Incentives” ve The Limits to EU Conditionality: Analyzing Domestic Change in Turkey konulu dersler vermiştir.

20-21 Mart 2010 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı, Friedrich Naumann Vakfı ve Avrupa Çalışmaları Ege Derneği (AÇED) işbirliğinde Küreselleşme ve Piyasa Ekonomisi başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi’nden Bican Şahin ve Çukurova Üniversitesi’nden Bahattin Karademir’in moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda katılımcılar grup çalışmaları hazırlamışlar ve sunuş yapmışlardır.

17 Mart 2010 tarihinde St. Andrews Üniversitesi’nden Prof. Oliver Richmond The Emergence of a Post-Liberal Peace: Implications for the Development of an EU Peacebuilding Framework” başlıklı bir ders vermiştir.

5-6 Mart 2010 tarihlerinde Prof. Dr. Canan Balkır, Corvinus Üniversitesi Avrupa Çalışmaları ve Eğitim Merkezi ve Macaristan Avrupa Topluluğu Çalışmaları Derneği tarafından Budapeşte’de düzenlenen Evaluation of EU Membership of Hungary konulu konferansta Turkey’s Road to EU Membership; Economic Outlook başlıklı bir bildiri sunmuştur.

15 Aralık 2009 tarihinde Friedrich Naumann Vakfı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı işbirliğinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, ARD Erstes Deutsches Fernsehen’den Peter Althammer, Der Spiegel’den Daniel Steinvorth ve Frankfurter Allgemeine Zeitung’dan Michael Martens Türkiye ve AB ilişkileri konusunda konuşma yapmışlardır.

    

19 Ekim 2009 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı işbirliğinde Batı Avrupa Ülkelerinde Din ve Devletin Kurumsal İlişkisi konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa Goethe Üniversitesinden Prof. Dr. Edmund Weber konuşmacı olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ali İhsan Yitik ile Dr. Bekir Zakir Çoban da tartışmacı olarak katılmışlardır.