2010-2011 Faaliyetler

İlahiyat Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Jean Monnet Kürsüsü’nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu “AB ve Kilise” konulu konferans, Yrd. Doç. Dr. Bekir Zakir Çoban ve Prof. Alberto Melloni’nin katılımıyla 16 Mayıs 2011 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşmiştir.

Prof. Dr. Canan Balkır, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 13 Mayıs 2011 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenmiş olan “Türkiye’nin Lizbon Sonrası AB’ye Katılımı: Sorunlar ve Beklentiler” konulu uluslararası konferansta Türkiye ve Avrupa’yı yeniden düşünmek: Diyalojik Bir İlişki başlıklı oturumun başkanlığını yapmıştır.

Prof. Dr. Canan Balkır, İzmir Valiliği, EBSO, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Dokuz Eylül Üniversitesi, EBİLTEM ve ABİGEM işbirliği ile Avrupa Birliği Haftası kapsamında, 12 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşmiş olan AB ve Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı adlı etkinliğe ana konuşmacı olarak katılmıştır.

Prof. Dr. Canan Balkır, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilimsel Etkinlikler Dizisi kapsamında 11 Mayıs 2011 tarihinde Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Ömer Köse Konferans Salonu’nda Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde Güncel Durum başlıklı bir konuşma yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Jean Monnet Kürsüsü ve Yaşar Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Jean Monnet Network Meeting” isimli toplantı Avrupa Günü çerçevesinde 9 Mayıs 2011 tarihinde Yasar Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleşmiştir.

ABGS Avrupa Birliği Hukuku Başkanı ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sanem Baykal’ın konuşmacı olarak katıldığı “AB’nin Demokratik Meşruiyet Sorununun Çözümü Bağlamında Lizbon Anlaşması’nın Getirdikleri” konulu seminer 4 Mayıs 2011 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşmiştir.

AB Genişlemesinin Kimlik Boyutu konulu seminer Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Burak Erdenir’in katılımıyla 25 Nisan 2011 tarihinde saat 11:00’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATMER) ve Jean Monnet Kürsüsü işbirliğinde düzenlenen AB Mevzuatı Çerçevesinde Çalışma İlişkileri konulu uluslar arası konferans 20 Nisan 2011 tarihinde DEÜ Merkez Kütüphanede gerçekleşmiştir. Strasbourg Üniversitesi’nden Corinne Sachs Durand ve Fabienne MULLER, Yaşar Üniversitesi’nden Fevzi Demir, ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Zeki Erdut’un katıldığı konferansta AB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Balkır oturum başkanlığı yapmıştır.

AB Anabilim Dalı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Müzakere Sürecinde Rekabet Kültürünün Güçlendirilmesi konulu Jean Monnet Modülünün açılışı 19 Nisan 2011’de yapılmıştır. Beş hafta boyunca haftada bir tam gün uygulanacak Modülün açılış dersini Leiden Üniversitesi’nden Prof. Tom Ottervanger vermiştir.

Prof. Dr. Canan Balkır 25 Mart 2011 tarihinde Belçika Gent Üniversitesi’nde lisansüstü öğrencilerine yönelik “Turkey’s Road to EU Membership: Challenges and Opportunities konulu bir ders vermiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ’ın konuşmacı olarak katıldığı, “Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Kıbrıs’ın Önemi” konulu konferans 1 Aralık 2010 tarihinde DEÜ Denizcilik Fakültesi Çaka Bey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Balkır’ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta Sayın Denktaş, Kıbrıs sorununun tarihsel sürecini anlatarak bugün gelinen noktayı ve bu sorunun günümüzde Türkiye-AB ilişkilerini nasıl etkilediğini anlatmıştır. Kıbrıs’ın stratejik önemine vurgu yapan Sayın Denktaş bu konunun Türkiye için milli bir dava olduğunu ve kazanılmış haklardan vazgeçilmeden bir çözüm bulunması gerektiğini ileri sürmüştür.

8 Kasım 2010 tarihinde Kamusal Alanda Avrupalılaşmanın Medyadaki İzdüşümü: Türkiye Örneği konulu konferans; Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Avrupa Çalışmaları Ege Derneği ve Friedrich Naumann Vakfı ortaklığında DEÜ Merkez Kütüphanede düzenlenmiştir. Prof. Dr. Canan Balkır’ın açılış konuşmasını yaptığı konferansa Berlin Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Ruud Koopmans, Friedrich Naumann Vakfı’ndan Jörg Dehnert, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Halil Nalçaoğlu, Ege Üniversitesi’nden Gülgün Tosun, Yaşar Üniversitesi’nden Huriye Toker ve Ümit Atabek konuşmacı olarak katılmışlardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı ve İşletme Fakültesi İktisat Bölümü işbirliğinde düzenlenen Lizbon Anlaşması ve Kriz Sonrası AB Perspektifi konulu seminer 6 Ekim 2010 tarihinde Berlin Freie Universitat Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Yenal’ın katılımıyla düzenlenmiştir. Yenal konuşmasında Lizbon Anlaşması’nın önemli değişiklikler getirmesine karşın AB’nin sorunlarına kesin bir çözüm olmadığını bu yüzden de yeni bir reforma ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiştir. Ayrıca ekonomik krizle birlikte AB üyelerinin kendi koymuş oldukları Maastricht Kriterlerini ihlal ettiğini belirten Yenal’a göre AB ve Euro küresel düzeyde önemini kaybetmektedir.

23 Eylül 2010 tarihinde, Augsburg Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Horst Hanusch ve Hohenheim Üniversitesi İnovasyon Ekonomisi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Andreas Pyka’nın konuşmacı olarak katıldığı bir seminer düzenlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde yapılan seminerde konuşmacılar Comprehensive Neo-Schumpeterian Approach with some Empirical Application başlıklı bir sunum yapmışlardır. Son yıllardaki ekonomik krizin bir değerlendirmesinin de yapıldığı sunumda Neo-Schumpaterian yaklaşımın bu krizin çözümünde doğru yaklaşım olup olmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Konuşmacılara göre sanayi, finans ve kamu sektörünü bütüncül bir yaklaşımla ele alan tutarlı bir politika küresel krizin reçetesidir.