2015-2016 Faaliyetler

03/06/2016

“ATLANTİK’İN ODYSSEIA’SI”KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı ve İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ile Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü tarafından Atina Elefterios Venizelos ve Dönemi Araştırmaları Tarih Kurumu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dimitris Michalopoulos’un konuşmacı olarak katıldığı “Atlantik’in Odysseia’sı” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.

3 Haziran 2016 Cuma günü saat 15.00’de Merkez Kütüphanesi Avrupa Dokümantasyon Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, Jean Monnet Kürsüsü Başkanı ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Başkanı Prof. Dr. Canan Madran’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Prof. Dr. Michalopoulos’un Avrupa-Akdeniz tarihine ilişkin son araştırmalarına dayanan konuşmada Prof. Dr. Michalopoulos, Homeros dönemine ve eserlerine ilişkin temel birtakım tartışmaları gündeme getirmiştir. Avrupa edebiyatının kurucusu olarak bilinen Homeros’un eserlerinin Avrupa ve yakın çevresinin erken dönem tarihine ilişkin çok ilginç ve önemli ayrıntılara yer verdiğini vurgulayan konuşmacı; Homeros’un yanı sıra diğer birtakım tarihi kaynaklara da dayanarak Odysseus’un efsanevi seyahatinin Ege Denizi ve çevresi ile sınırlı olmayıp Atlantik Okyanusu’na da uzandığını belirtmiştir. Prof. Dr. Michalopoulos konuşmasının sonunda Avrupa-Akdeniz tarihi için bütüncül ve farklı bir bakış açısı önermiş ve ortak tarih anlayışına vurgu yapmıştır.

Soru-cevap kısmı ile devam eden konferansın sonunda Prof. Dr. Zeki Erdut ve Prof. Dr. Canan Madran tarafından konuşmacı Prof. Dr. Dimitris Michalopoulos’a teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

Konferans afişi için tıklayınız.

20/05/2016

AVRUPA SOSYAL POLİTİKASI JEAN MONNET KÜRSÜSÜ KONFERANSI

Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi  ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Prof. Dr. Zeki Erdut başkanlığında yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü tarafından “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri ve Sosyal İçerme” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

20 Mayıs 2016 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda dört oturumda gerçekleştirilen Jean Monnet Kürsüsü etkinliğine çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, işçi ve işveren sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkililer konuşmacı olarak katılmıştır. Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut’un açılış konuşmasıyla başlayan konferansta Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’de endüstri ilişkileri ile güncel eğilimler, AB’ye üyelik sürecinde sendikalar ve sosyal içerme konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı ilk oturumda Jean Monnet Kürsüsü Başkanı ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut “AB ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Değerlendirmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

 

Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Naci Önsal’ın başkanlığındaki ikinci oturumda Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu “2008 Krizinin AB’de Endüstri İlişkilerine/Çalışma Koşullarına Etkisi” başlıklı ve yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu “Sendikal Hak İhlallerinin Denetim Kuruluşları Tarafından İncelenmesinin Bir Örnek Vaka Üzerinden Tartışılması ve Sonuçları”, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu “Kamu İşyerlerinde İstihdam Edilen Alt İşveren (Taşeron) İşçilerinin Son Durumu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

 

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu’nun yönettiği “AB’ye Üyelik Sürecinde Sendikalar” başlıklı öğleden sonraki ilk oturuma TİSK’i temsilen Cengiz Delibaş, TÜRK-İŞ’ten Güven Savul ve HAK-İŞ adına Av. Hüseyin Öz sunumları ile katılmıştır. Türkiye’nin AB sürecine olan desteklerini vurgulayan sendika temsilcileri Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. Faslın açılabilmesi için gerekli kriterlerin yerine getirilmesi hususundaki çağrılarını yinelemiştir. Katılımcılar ayrıca Avrupalılaşma yolunda yapılan reformların uygulanmasında ortaya çıkan engel ve aksaklıklara dikkat çekerek istihdamın artırılması, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal taraflarla diyalog kurulması, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için fırsat eşitliği sağlanmasının önem ve gerekliliğine işaret etmiştir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tijen Erdut’un yönettiği “AB ve Türkiye’de Sosyal İçerme” başlıklı son oturumda ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Angelo Santagostino Euro Krizinin ekonomik ve sosyal etkilerini tartışmış, devamında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Sapancalı “AB’de Sosyal İçerme” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Son olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kapar “Türkiye’de Sosyal Korumadan Dışlanma ve Kadınlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Euro krizinin sonuçlarının tartışıldığı son oturumda Avrupa Sosyal modelinin korunmasının hem Birlik hem de aday ülkeler açısından gerekliliğine işaret edilmiştir.

 

İzleyiciler ve panelistlerin katkılarıyla gerçekleşen soru cevap bölümü, fikirlerin ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir platform olmuştur.

02/05/2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve SİYASET BİLİMİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir’deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği bölümlerinden lisansüstü öğrencilerin katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalıştayları (UİSBÇ)’nın sekizinci oturumu anabilim dalımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılan oturumda stres ve zaman yönetim, mali planlama gibi lisansüstü eğitimde önem arz eden konular hakkında görüşülmüştür.

Çalıştay afişi için tıklayınız. 

28/04/2016

Yeni Perspektifler: Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarının Matematiği ve Dili

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Friedrich Naumann Vakfı’nın işbirliğiyle 28 Nisan 2016 tarihinde “Yeni Perspektifler: Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarının Matematiği ve Dili” başlıklı toplantı serisinin dördüncüsü gerçekleştirilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi’ İşletme Fakültesi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Jean Monnet Kürsüsü Başkanı ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut yapmıştır. Daha sonra İKV Uzman Yardımcısı Büşra Çatır Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarına ilişkin olarak 2013 yılından bu yana İKV tarafından yayımlanan “İlerlemenin Matematiği” ve “İlerlemenin Dili” başlıklı çalışmalar hakkında sunum yapmıştır.

 

Toplantının devamında İKV Proje Müdürü Çisel İleri’nin moderatörlüğünü yaptığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Kentmen, İKV Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Nas, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yonca Özer, MEF Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beken Saatçioğlu ve İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Zihnioğlu’nun konuşmacı olduğu bir panel gerçekleştirilmiştir.

Afiş için tıklayınız!

08/04/2016

“AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE CİNSİYET EŞİTLİĞİ” TEMALI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü işbirliğiyle 8 Nisan 2016 Cuma günü “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Zeki Erdut, Prof. Dr. Tijen Erdut ve Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz konuşmacı olarak yer almışlardır.

Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ekibinin, Mersin Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından konuk edildiği Panel, Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Panel Jean Monnet Programı, Avrupa Birliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında AB Politikaları hakkında farkındalık yaratma hedefin yerine getirmiştir. Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, Türkiye’nin çeşitli kırsal ve kentsel alanlarındaki deneyimleri paylaşmıştır. Panel öğrencilerin ve akademisyenlerin konuya ilgisini çekerek, ortak çözüm arama platformu sağlamıştır.

Panel afişi için tıklayınız.

Panele ulusal ve yerel basında da yer verilmiştir. Basındaki haberlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilirsiniz.

http://www.mersin.edu.tr/haberler/335626/avrupa-birligi-ve-turkiyede-cinsiyet-esitligi-paneli

http://www.milliyet.com.tr/avrupa-birligi-ve-turkiye-de-cinsiyet-mersin-yerelhaber-1315562/

http://www.haberler.com/avrupa-birligi-ve-turkiye-de-cinsiyet-esitligi-8349295-haberi/

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/mersin-haberleri/ab-ve-turkiye-de-cinsiyet-esitligi-paneli_270043/

http://www.mersintime.com/guncel/avrupa-birligi-ve-turkiye-de-cinsiyet-esitligi-paneli-h7811.html

18/12/2015

Jean Monnet Burs Programı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı tarafından, 18 Aralık 2015 Cuma günü saat 10.30’da Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonunda Jean Monnet Burs programları hakkında tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir.

AB Bakanlığı İzmir İl Temsilcisi ve AB Uzmanı Ceyhan ÇİÇEK’in sunumu ile başlayan bilgilendirme toplantısı sonrasında soru-cevap kısmına geçilmiştir. Toplantıda kamu personeli, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile üniversite akademik veya idari personeli ve öğrencilerine yönelik AB ülkelerindeki eğitim fırsatları ve Jean Monnet Bursu imkânları hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.

Burs Programı Tanıtım Toplantısı Afişi için tıklayınız. 

14/12/2015

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE TEMALI ULUSLARARASI KONFERANS ANABİLİM DALIMIZIN ORTAKLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lider Yaratıcı Katılımcılar (LİYAKAT) Derneği önderliğinde; DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı, Konak Belediyesi ve İtalyan iki sivil toplum örgütü olan ARCUS ve Work in Progress’in ortaklığında yürütülen “Kadınlar İçin (4WOMEN)” projesi kapsamında kadına karşı şiddetle mücadele temalı bir uluslararası konferans düzenlenmiştir.

14 Aralık 2015 tarihinde İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşması LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi tarafından gerçekleştirilmiştir. Eskinazi’nin konuşmasının ardından, proje ortaklarından olan anabilim dalımızı temsilen Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Taş Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri bağlamında Türkiye’de kadınların toplumsal alandaki konumlarına ve yapılması gerekenlere dair bir konuşma yapmıştır. Toplantıda İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı ve İzmir İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rebii Akdurak, İtalya İzmir Konsolosu Luigi Iannuzzi ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da projenin amacına ve Türkiye’de ve İtalya’da kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin konuşmalar yapmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının onur konuğu olan Prof. Dr. Yakın ERTÜRK, konuşmasında ulusal ve uluslararası düzeyde kadın hareketinin geçmişine ve kadınların yasal haklarına ilişkin olarak bugüne dek yapılanlara değinmiştir. Uzun yıllar  Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevinde bulunan ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Ertürk konuşmasında BM nezdinde ve Türkiye’de konuya ilişkin tecrübelerinden ve çalışmalarından da bahsetmiştir.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” altında yürütülen proje ile bugüne kadar İzmir’in çeşitli bölgelerindeki kadınlara yasal hakları üzerine eğitim seminerleri, şiddet gören kadınların başvurduğu kurumların personeline (sosyal operatör) yönelik adli tıp ve toplumsal cinsiyet eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye ve İtalya’da çalışma ziyaretleri düzenlenmiş, İzmir’de yaşayan ve şiddet gören kadınlara anket uygulanarak İzmir’de kadına karşı şiddet konusunda yapılan çalışmaların ve proje anketlerinin analizlerinin yer aldığı bir mevcut durum analiz raporu ortaya konmuştur.

Kadınlar İçin Projesi Konferans Afişi için tıklayınız.

Kadınlar İçin Konferansı Videosu

  Avrupa Birliği Büyükelçileri ve Öğrenciler Suriye Mülteci Krizi için Dokuz Eylül Üniversitesi Ev Sahipliğinde Biraraya Geldi

Avrupa Birliği Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber ve Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin Büyükelçilerinin katıldığı, Suriye Mülteci Krizi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konu alan toplantı 27 Kasım 2015 Cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun öncülüğünde ve ESİAD İzmir AB Bilgi Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Jean Monnet Kürsüsü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıya Büyükelçilerin yanı sıra Avrupa Birliği lisansüstü öğrencileri ve İzmir’deki üniversitelerde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün açılış konuşmasının ardından Delegasyon Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Arlette Conzemius konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Soru-cevap şeklinde geçen interaktif toplantıda Büyükelçiler ve öğrenciler, Suriye’de devam eden krizin yarattığı mülteci sorunu, İzmir’de ikamet eden Suriyelilerin karşılaştığı sorunlar, krizin İzmir’deki ekonomik, sosyal ve kültürel yansımalarını ve çözüm önerilerini tartıştılar, konuyu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında değerlendirdiler.

Suriyeli öğrenciler böylesi zor bir dönemde Türkiye ve özellikle İzmir’de karşılaştıkları misafirperverlikten mutluluk duyduklarını belirterek eğitim ve yaşam olanaklarına ilişkin sorunlarını Büyükelçiler ile paylaştılar. Toplantı sonunda Delegasyon Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber ve AB üye ülke büyükelçileri, mülteci krizinin çözümü ve Suriyeli gençler başta olmak üzere mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye ile yakın işbirliğine gideceklerini ifade etti.

13/11/2015

Panel:2015 Avrupa Birliği Kalkınma Yılı: Huzur ve Refah Toplumunun İnşası

ESİAD İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Jean Monnet Kürsüsü işbirliğinde“2015 Avrupa Birliği Kalkınma Yılı: Huzur ve Refah Toplumunun İnşası” başlıklı bir etkinlik düzenlenmiştir.Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

13 Kasım 2015 Cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Avrupa Birliği alanında çalışan akademisyen ve uzmanlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve lisansüstü düzeyde öğrenciler katılmıştır.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT’un moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal “Avrupa Birliği Perspektifinden Türkiye’de Kalkınma ve Bölüşüm Etkileşimine Bakış” başlıklı, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ise “Refah Toplumu Bağlamında Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Sosyal Koruma Reformlarının Değerlendirilmesi” başlıklı sunumları yapmıştır.

JM Etkinlik Afişi için tıklayınız.

16/10/2015

Ekonomik ve Siyasi bir Aktör olarak Avrupa Birliği: Yunanistan ve Suriye Örnekleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü işbirliğinde ve Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası konulu Jean Monnet Kürsüsü kapsamında “European Union as an Economic and Political Actor: Cases of Greece and Syria (Ekonomik ve Siyasi bir Aktör olarak Avrupa Birliği: Yunanistan ve Suriye Örnekleri)” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Dokuz Eylül Üniversitesi ve bölgedeki üniversitelerden Avrupa Birliği alanında çalışan öğretim üyesi ve uzmanın yanı sıra lisansüstü düzeyde çok sayıda öğrenci katılım sağlamıştır.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT’un açılışını yaptığı çalıştayda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Angelo Santagostino “Outcome of the Greek Crisis: There is no Alternative to the EU” başlıklı bir konuşma gerçekleştirirken, Doç. Dr. Giray Sadık “European and Turkish Perspectives on Syrian Transnational Crisis” başlıklı bir sunum yapmıştır.

JM Etkinlik Afişi için tıklayınız.