2016-2017 Faaliyetler

“BREXIT VE TÜRKİYE–AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ” KONFERANSI

23/12/2016

“Brexit ve Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi” başlıklı konferans 23 Aralık 2016 günü Anabilim dalımız tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus + Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında düzenlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşması Jean Monnet Kürsüsü ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut tarafından yapılmıştır. Prof. Dr. Erdut’un ardından kısa bir konuşma yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İpek Deveci Kocakoç katılımcıları Enstitü adına selamlayarak uluslararası gündemdeki sıcaklığını koruyan Brexit hakkındaki bu etkinliğin anlam ve önemini vurgulamıştır.

352

286

Konferansın ilk sunumu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kerem Batır tarafından yapılmıştır. Doç. Dr. Batır “İngiltere’nin AB’den Çıkışının Hukuki Boyutu” başlıklı sunumunda Brexit’i uluslararası hukuk, Avrupa Birliği hukuku ve İngiliz hukuk sistemi bağlamında değerlendirmiştir. İngiliz hukuk sisteminin ikili yapısının bu süreçte belirleyici bir faktör olduğuna değinen Doç. Dr. Batır, bu yapı nedeniyle, Haziran 2016’daki referandum sonucunun doğrudan uygulanmasının zor olduğunu ve Birleşik Krallık Parlamentosunun kararının gerekli olduğunu vurgulamıştır. Birleşik Krallık’ın Birlik’ten çekilmek için henüz resmi olarak başvuruda bulunmadığını hatırlatan Doç. Dr. Batır, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın ayrılma karşıtı duruşlarının süreçteki bu belirsizliği arttırdığını ifade etmiştir. Brexit’in Türkiye-AB ilişkileri üzerindeki muhtemel etkilerini de değerlendiren Doç. Dr. Batır, Türkiye’nin adaylık süreci ve nihai olarak AB üyeliğinden beklentisine göre bu farklı sonuçlara dikkat çekmiştir. Özellikle vize uygulaması bakımından ilişkilerin etkileneceğini ifade eden Doç. Dr. Batır Türkiye ile AB arasındaki Ankara Anlaşması ve Ortaklık Konseyi kararları doğrultusunda Birlik üyesi olan İngiltere’de seyahat ve ikamet kolaylığının, çekilme sonrasında zora girebileceğini ileri sürmüştür. Doç. Dr. Batır bu durumun Türklerin İngiltere’de işgücü piyasasına girişlerini ve ikamet haklarını zora sokacağını da vurgulamıştır.

288

Doç. Dr. Batır’ın ardından konuşma yapan Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Kocamaz, “Brexit Süreci” başlıklı sunumunda Birleşik Krallık’ın üyelikten çekilmesini siyasi açıdan değerlendirmiştir. 1960’lardan bu yana yükselişte olan sağ partilerin ve korumacı söylemin Brexit kararında etkili olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kocamaz yabancı düşmanlığının artması ve refah uygulamalarının azalmasının Birleşik Krallık’ta daha ön planda bulunduğunu; kültürel bir tepkinin de söz konusu olduğunu ifade etmiştir. Yrd. Doç. Dr. Kocamaz Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, geçmişten bu yana var olan siyasi ve iktisadi ittifakın da bu kararda etkili olduğunu söylemiş; iki ülkedeki mevcut yönetimlerin uluslararası gelişmeler karşısında benzer bir tutum içinde olduklarından ve Avrupa Birliği politikalarının bu tutumla uyumlu olmadığından bahsetmiştir. Çekilmenin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası bağlamındaki muhtemel etkilerine de değinen Yrd. Doç. Dr. Kocamaz İngiltere’nin Birlik’ten çekilmesinin Avrupa ile bağlarını koparmak anlamına gelmediğini vurgulamıştır. Yrd. Doç. Dr. Kocamaz, özellikle askeri ittifaklar bağlamında, Birleşik Krallık’ın dış politikasında radikal bir değişiklik olmayacağını; Fransa ve Rusya gibi ülkelerle olan ilişkilerini ve çatışmalara yönelik politikasını NATO üyeliği ve ikili antlaşmalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğini söylemiştir. Aksi bir durumun NATO’nun müdahale kapasitesi bakımından sorun yaratacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kocamaz bunun Avrupa ülkeleri tarafından istenmeyen bir etki olacağını hatırlatmıştır.

20161223_144131

Konferans sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam etmiştir. Prof. Dr. Erdut konferans sonunda yaptığı kapanış konuşmasında Doç. Dr. Batır ve Yrd. Doç. Dr. Kocamaz’a katkılarından dolayı teşekkür ederek teşekkür belgelerini takdim etmiştir.

“GÖÇ VE MÜLTECİ KRİZİ DÖNEMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ” KONULU KONFERANS

09/05/2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında 9 Mayıs 2017 tarihinde “Göç ve Mülteci Krizi Döneminde Avrupa Birliği” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

Konferans, Polonya Wrocław Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Maciej CESARZ’ın katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Konferans Enstitü Müdürü Prof. Dr. Dr. M. Banu DURUKAN SALI’nın açılış konuşması ile başlamıştır.

1

Dr. CESARZ konuşmasında, 2015 yılından günümüze Avrupa’daki göç ve mülteci krizini üye ülkeler arasındaki kutuplaşma ve Schengen bölgesi için muhtemel sonuçlarını detaylandırmıştır. Sonrasında fırsat ve tehditleri de içerecek şekilde AB için üç ayrı senaryoyu tartışmıştır. Kişilerin serbest dolaşımını Birliğin en önemli kazanımlarından biri olarak tanımlayarak kriz ile bu kazanımın tartışılır hale geldiğini vurgulamıştır. Dr. CESARZ coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’nin AB içi vazgeçilmez bir ortak olduğunun altını çizmiştir.

2

İngilizce-Türkçe tercümenin yapıldığı konferans katılımcıların konuyla ilgili sorularıyla devam etmiş; Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY’un teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona ermiştir.

3

“AB SINIR KONTROLÜNÜN BİR ARACI OLARAK VİZE POLİTİKASI” KONFERANSI

08/05/2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında 8 Mayıs 2017 tarihinde “AB Sınır Kontrolünün Bir Aracı Olarak Vize Politikası” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

Konferans, Polonya Wrocław Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Maciej CESARZ’ın katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Konferansın açılış konuşmasını Jean Monnet Kürsüsü ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT yapmıştır.

1

Dr. CESARZ konuşmasına Schengen Bölgesi ve AB’nin Vize Politikasını tarihsel ve hukuki çerçevede kısaca açıklayarak başlamıştır. Kişilerin serbest dolaşımının AB bütünleşmesinin en önemli kazanımlarından biri olduğuna dikkat çeken Dr. CESARZ, konuşmasına AB vize politikasının teknik ve bürokratik boyutları ile sınırötesi kontrol mekanizmalarının avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak devam etmiştir.

3 2

AB’nin Türkiye’ye yönelik vize politikasına eğilen Dr. CESARZ, 2013 yılında imzalanan ve Türk vatandaşları için vize serbestisi taahhütüne dayanan Geri Kabul Anlaşması ve halihazırdaki tartışmalara değinmiştir. Konuşmasının sonunda Türkiye-AB ilişkilerinin ve vize serbestisi sürecinin Türkiye’nin AB tarafından talep edilen koşulları yerine getirmesine bağlı olarak şekilleneceğini vurgulamıştır.

İngilizce-Türkçe tercümenin yapıldığı konferans katılımcıların konuyla ilgili sorularıyla devam etmiş; Prof. Dr. ERDUT’un teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona ermiştir.

4

AKDENİZ-AVRUPA METAL SENDİKALARI KONFERANSI

03/05/2017

Türk Metal Sendikası’nın ev sahipliğinde ve İtalyan Sendikaları Geliştirme Derneği (SindNova) ile İtalyan Metal Sendikası (FIM-CISL)’nın işbirliğiyle 03-06 Mayıs 2017 tarihlerinde Akdeniz-Avrupa Metal Sendikaları Konferansı düzenlenmiştir. Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Taliphan Kıymaz’ın sunuşuyla başlayan konferansın açılış konuşmaları Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak, FIM Genel Sekreteri Marco Bentivogli, Industriall Avrupa Genel Sekreter Yardımcısı Luis Colunga ve ETUC Kıdemli Danışmanı Patrick Itschert tarafından yapılmıştır.

1

Konferansa konuşmacı olarak katılan Jean Monnet Kürsüsü ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut, aynı oturuma iştirak eden Sosyal Politika ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Işık ve FGMM/CFDT Genel Sekreteri Philippe Portier ile birlikte Akdeniz’in ekonomik verimliliği bağlamında, işin ve işçilerin hareketliliği ve rekabet, çokuluslu şirketlerin rolü, üretimde teknolojik ve örgütsel değişimler ve emek konusunda tebliğde bulunmuştur.

FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR KONULU SEMİNER

28/04/2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında, İzmir Cumhuriyet Savcısı Sayın Ali Osman KAYNAK’ın konuşmacı olduğu “Fikri ve Sınaî Haklara İlişkin Suçlarda Soruşturma Usulü” başlıklı bir seminer düzenlenmiştir.

28 Nisan 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmalarını Jean Monnet Kürsüsü ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Banu DURUKAN SALI yapmıştır.

Fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin kısa bir bilgilendirmeyle konuşmasına başlayan Savcı KAYNAK, bu haklara ilişkin suçlarda uygulanan mevzuat ve soruşturma usulünden bahsetmiştir. Savcı KAYNAK konuşmasında fikri mülkiyet haklarının önemine özellikle değinmiş ve taklit, korsan, intihal gibi suçların bilimsel gelişmeye verdiği zararları vurgulamıştır.

1

2

Seminer katılımcıların konuyla ilgili sorularıyla devam etmiş; Prof. Dr. DURUKAN’ın teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona ermiştir.

3

4

5

 

“KIBRIS’TA HANGİ ÇÖZÜM? MÜZAKERELERDE SON DURUM” BAŞLIKLI SÖYLEŞİ

21/04/2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında, 21 Nisan 2017 tarihinde “Kıbrıs’ta Hangi Çözüm? Müzakerelerde Son Durum” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Sayın Büyükelçi Burak ÖZÜGERGİN’in konuşmacı olduğu söyleşi Jean Monnet Kürsüsü ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe OKUR’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

1 2

Büyükelçi ÖZÜGERGİN ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs meselesindeki politikasına değinmiş ve tarafların tutumu hakkında tarihsel bir perspektifle bilgi vermiştir. Ardından Kıbrıs müzakerelerinin içeriği ve son durumu hakkında genel bilgi veren Büyükelçi ÖZÜGERGİN, konuşmasını muhtemel senaryolara ilişkin öngörüleriyle bitirmiştir.

3 4

Konukların soruları ve yorumlarıyla interaktif olarak devam eden söyleşinin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe OKUR, Büyükelçi ÖZÜGERGİN’e teşekkür belgesi takdim etmiştir.

5

“AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK VE GENÇ İSTİHDAMI” BAŞLIKLI ÇALIŞTAY

14/04/2017

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Girişimcilik ve Genç İstihdamı başlıklı çalıştay, 14 Nisan 2017 tarihinde Denizli’de Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı ve İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ile Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü işbirliğinde düzenlendi. Çalıştay, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim ve Bilişim sistemleri ve Avrupa Çalışmaları gibi farklı alanlardan araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirdi. Çalıştay disiplinerarası olmasının yanısıra, farklı üniversitelerden araştırmacı ve öğrenciler arasında akademik işbirliği ağı kurmak için bir elverişli bir ortam sundu.

Çalıştay Jean Monnet Kürsüsü Başkanı, Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT’un Erasmus+ ve Jean Monnet Kürsüsü’nü konu alan açılış konuşması ile başladı.

1 2

Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ, Girişimcilik ile ilgili kavramsal çerçeveyi açıkladı ve girişimcilik uygulamalarını paylaştı. Girişimcilik ve çalışanların verimliliği arasındaki ilişkiyi vurgulayan, Prof. Dr. Karadeniz verimlilik arttıkça işgücünün işten ayrılma oranındaki düşüşe dikkat çekti. Pamukkale Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKSEL, istihdam edilebilirlik ve genç istihdamı kavramlarını tartışmaya açtı ve girişimcilikle ilgili önceliklerin genç istihdamını arttırma hedefi ile nasıl bağdaştırılabileceğini örneklerle açıkladı. Çalıştay, soru-cevap ve tartışma bölümüyle sona erdi.

3

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine sıcak karşılamaları ve yeni akademik çalışma fikirleri üreten verimli tartışmalar nedeniyle teşekkür ediyoruz.

4