2017-2018 FAALİYETLER

09/05/2018

“KRİZLER DÖNEMİNDE AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ: GÖÇ VE BREXİT” BAŞLIKLI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi etkinlikler serisi kapsamında, 9 Mayıs 2018 Çarşamba, Avrupa Günü’nde, saat 10:30-15:30 arasında “Krizler Döneminde Avrupa Bütünleşmesi: Göç ve Brexit” konulu lisansüstü öğrenci çalıştayı düzenlenmiştir. Bu etkinlik, Anabilim Dalımızın Bölgesel Koordinatör olarak yer aldığı “Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” (ANAMER) projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, Jean Monnet Kürsüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut açılış konuşmasını yapmıştır. Prof. Erdut, Avrupa Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini ilettikten sonra, sunumunu yapmak üzere sözü Dr. Sevgi Çilingir’e bırakmıştır.

53c38d3e-f5e2-435d-a3e3-657e9632e8d0

Çalıştayın birinci oturumunda, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi, Dr. Sevgi Çilingir, “Avrupa Birliği ve Göç” konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. Dr. Çilingir, sunumunda göç kavramı, Avrupa Birliği göç politikaları, AB üye devletlerinin göçe ilişkin yaklaşımları ve entegrasyon politikaları, siyasi parti söylemlerinde göçmen karşıtlığı, Brexit sürecinde göç olgusunun yeri gibi konular üzerinde durmuştur.

IMG_6130

İkinci oturumda ise İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi, Seray Kılıç “Brexit ve Avrupa Birliği” başlıklı konuşmasını yapmıştır. Kılıç, Brexit sonrası süreci işleten dinamikler üzerinde durarak, Birleşik Krallık ve AB için öncelikli müzakere konularının altını çizmiştir. Güvenlik konusunun müzakerelerde öncelikli alanlardan biri olmadığı üzerinde duran Kılıç, AB ve Birleşik Krallık arasında belirlenecek yeni ilişki modelinde güvenlik konusunun nasıl konumlanacağından bahsetmiştir.

IMG_6138

Çalıştay sunumların ardından katılımcıların da katkıda bulunduğu tartışma bölümü ile zenginleştirilmiştir. Etkinlik, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona ermiştir.

IMG_6137

IMG_6154

16/03/2018

“AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU” KONULU ETKİNLİK

16 Mart 2018 Cuma günü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi ile İzmir Barosu ortaklığında “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu” konulu bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.Jean Monnet Kürsüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut ve İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, kişisel verilerin ve özel hayatın korunması konularının sağlık alanındaki önemi hakkında kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletmişlerdir.

  IMG_5346

IMG_5347

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi  Prof. Dr. Alp Ergör moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak İzmir Barosu üyesi Avukat Nagihan Türkel konuşma yapmıştır. “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu” başlıklı sunumunda, Avukat Türkel, özel hayatın korunmasının önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca kendisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve Türkiye düzenlemelerini özel hayatın korunması çerçevesinde değerlendirmiştir. 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakimi Dr. Güner, “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı sunumunda, konuya ilişkin Türkiye ve Avrupa Birliği yaklaşımlarını değerlendirmiştir. Türkiye’de sağlık alanında kişisel verilerin korunmasına ilişkin çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyulduğundan bahseden Hakim Dr. Güner, bu alanda yaşanan sorunlara değinmiştir.

EAM_9920

Konferans sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam etmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tuçok’un, Prof. Dr. Ergör, Hakim Dr. Güner ve Avukat Türkel’e teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona ermiştir.

EAM_9958

EAM_9953

15/03/2018

“INTRA-EU LABOUR MOBİLİTY” KONULU JEAN MONNET DERSİ

Avrupa Birliği Anabilim Dalı ev sahipliğinde, 15.03.2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Angelo Santagostino tarafından “Intra-EU Labour Mobility” konulu bir Jean Monnet Dersi verilmiştir. Bu etkinlik, Anabilim Dalımızın Bölgesel Koordinatör olarak yer aldığı “Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” (ANAMER) projesi kapsamında düzenlenmiştir.

IMG_5294

Profesör Angelo, Jean Monnet Dersine ANAMER Projesi ve ortakları hakkında yaptığı kısa konuşma ile başlamıştır.  Buna göre, 7 üniversiteyi araştırma, yayın, ders verme faaliyetleri ile bir araya getiren ANAMER Projesi, bir akademik ortaklık projesidir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin merkezi koordinatör,  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak üniversite ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nın bölgesel koordinatör olarak yer aldığı projenin diğer ortak üniversiteleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’dir.

Profesör Angelo, “Intra-EU Labour Mobility” başlıklı sunumunda, Avrupa Birliği’nde kişilerin serbest dolaşımını liberal bakış açısı çerçevesinde değerlendirmiş ve göç hareketlerinin Avrupa Birliği ekonomisi üzerindeki etkilerini ve ilgili istatistikleri katılımcılarla paylaşmıştır. Ekonomik ve finansal krizin göç akımları ve Avrupa Birliği’nin ekonomik durumu üzerindeki etkisi, Profesör Angelo’nun değerlendirdiği diğer önemli konular arasındadır.

IMG_5278

IMG_5284

Etkinlik, sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam etmiş ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona ermiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Taş’ın, Prof. Dr. Angelo Santagostino’ya teşekkür belgesini takdim etmesiyle sona ermiştir.

IMG_5300

23/02/2018

“AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI VE FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN CEZAİ BOYUTU” KONULU ETKİNLİK

23 Şubat 2018 Cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi ile İzmir Barosu ortaklığında, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması ve Fikri ve Sınai Hakların Cezai Boyutu” konulu bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. İzmir Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, fikri ve sınai haklara ilişkin Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirip, uygulamadaki eksiklikleri belirtmiştir.

201822117156875

Moderatör olarak sözü alan Jean Monnet Kürsüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut, İzmir Barosu yetkililerine, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kişilere ve katılımcılara teşekkürlerini ilettikten sonra, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının, insan hakları açısından önemi üzerinde durmuştur.

201822816374274

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi İlhami Güneş, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması” başlıklı sunumunda, Türkiye’deki Sınai Mülkiyet Kanunu’nun çerçevesi, marka ile ilgili hükümler ve yenilikler, tasarımlar, patent, faydalı modeller ve ortak hükümler bakımından yenilikleri değerlendirmiştir ve Türkiye’deki uygulamaları paylaşmıştır.

201822816374880

Konferansın ikinci oturumunda, İzmir Barosu üyesi Avukat Nevhan Akyıldız, “Fikri ve Sınai Hakların Cezai Boyutu” başlıklı sunumunda, Avrupa Birliği’ne uyum süreci bağlamında Türkiye’de fikri ve sınai hakların gelişim sürecini değerlendirmiş ve konuya ilişkin hangi durumlarda cezai yaptırımların uygulanacağına dair genel bir çerçeve çizmiştir. Etkinlik, sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam etmiş ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona ermiştir.

201822816375439

2018228163758548

201822816389546

16/02/2018

“AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU” KONULU ETKİNLİK

16 Şubat 2018 Cuma günü İzmir Barosu Konferans Salonu’nda Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Department of European Union Jean Monnet Center of Excellence) ile İzmir Barosu ortaklığında, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu” konulu bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Jean Monnet Kürsüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut açılış konuşmasında, İzmir Barosu yetkililerine, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kişilere ve katılımcılara teşekkürlerini iletmiş ve etkinlik konusunun önemi üzerinde durmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması (7)

Ardından konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği konularında yaşanan bazı sorunlara değinerek, bu konudaki hukuksal gelişmelerden bahsetmiştir.

 

Kişisel Verilerin Korunması (5)

Moderatör olarak sözü alan İzmir Barosu Başkan yardımcısı Avukat Mustafa Çetin, Türkiye’de yaşanan son gelişmeler nedeni ile konferans konusunun güncelliğine vurgu yaparak sunumunu yapmak üzere İzmir Barosu üyesi Avukat Nagihan Türkel’e sözü bırakmıştır.

3

“Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu” başlıklı sunumunda, özel hayat kavramı ve özel hayatı oluşturan öğeler, hayatın gizli alanı, özel hayatın korunması, gizli dinleme ve izleme gibi konular üzerinde duran Türkel, bazı dava kararları üzerinden interaktif bir sunum yapmıştır. Demokratik devletlerde özel hayatın gizliliği ve korunması konularının öneminden bahseden Türkel, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu arasındaki farklara da değinmiştir. Konferansın ikinci oturumunda sözü alan 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Dr. Halil Güner, “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı sunumunda, kişisel veri ve kişisel verilerin işlenmesi konularına ilişkin genel bir çerçeve çizerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki konuyla ilgili yasal düzenlemelere değinmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasının kişisel verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması konularında kolaylık sağladığı üzerinde duran Hakim Güner, kişisel verilerin korunması ihlallerine çeşitli örnekler vermiştir. Hakim Güner, ayrıca kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği ve Türkiye’nin yorum farkları üzerinde durmuştur. Konferans sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam etmiştir. Konferans, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona ermiştir.

Kişisel Verilerin Korunması (8)

Kişisel Verilerin Korunması (10)

18/12/2017

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ CHRISTIAN BERGER İLE AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE SURİYE MÜLTECİ KRİZİ ÜZERİNE SOHBET

18 Aralık 2017 Pazartesi günü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER’in katılımı ile “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri: Suriye Mülteci Krizi”ni konu alan bir toplantı tertip edilmiştir.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun öncülüğünde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nın işbirliği ile gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Jean Monnet Kürsüsü ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT yapmıştır. Konuşmasında mülteci krizinin son dönemde AB-Türkiye ilişkilerinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. ERDUT, anabilim dalımızın göç alanındaki çalışmalarına da değinmiştir. Ardından konuşma yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik bu toplantının hem diplomasi ve akademi arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi hem de AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi bakımından önemli bir adım olduğunu ifade etmiştir.

IMG-20171218-WA0012
Eğitim alanındaki işbirliklerinin ve bilhassa üniversiteler arası değişimin AB-Türkiye ilişkilerindeki en önemli ve işlevsel alanlardan biri olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Büyükelçi BERGER, Erasmus+ programı çerçevesinde hareketliliğe katılan Türk öğrencilerin sayısının bu işbirliğinin göstergesi olduğunu vurgulamıştır. Yabancı karşıtlığı ve İslamofobi gibi sorunlarla mücadele etmek bakımından iletişimin sürekliliğini son derece önemli bulan Büyükelçi BERGER toplantının bu anlamda da önemli olduğunu ifade etmiştir. Büyükelçi BERGER konuşmasının devamında Türkiye ve AB arasında mülteci krizi bağlamındaki işbirliğinden bahsetmiş ve bu işbirliği kapsamındaki faaliyetlerin hem Suriyeli mültecileri hem de onlara ev sahipliği eden Türk halkını hedeflediğini vurgulamıştır. Türkiye ve AB’nin bu krizin siyasi çözümüne ilişkin ortaklığına da değinen Büyükelçi BERGER, kökten bir çözüm için sorunun bütün boyutlarıyla ele alınması gerektiğini ifade etmiştir.

IMG-20171218-WA0010

IMG-20171218-WA0011

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin, anabilim dalımızda eğitim gören lisansüstü öğrencilerin ve İzmir’deki çeşitli kuruluşlardan görevlilerin katıldığı toplantının ikinci kısmı interaktif bir ortamda yürütülmüştür. Büyükelçi BERGER’e soru yönelten katılımcılar, AB’nin krizle mücadele politikası, AB-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumu, mülteci krizinin Türkiye ve AB üyesi ülkelerde yarattığı yeni dinamikler ve bütünleşme politikaları bağlamında önemli bilgiler edinmişlerdir.

IMG-20171218-WA0005

23/11/2017

“KATALONYA KRİZİNİN AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNE ETKİSİ” KONULU KONFERANS

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi koordinatörü Prof. Dr. Angelo Santagostino’nun konuşmacı olduğu “Katalonya Krizinin Avrupa Bütünleşmesine Etkisi” konulu konferans 23 Kasım 2011 Perşembe günü DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Konferans Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin merkezi koordinatör; Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak üniversite ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nın bölgesel koordinatör olarak yer aldığı, Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen “Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” (ANAMER) projesi kapsamında düzenlenmiştir.

Konferans DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ’nin açılış konuşmasıyla başlamıştır. Ardından Jean Monnet Kürsüsü Başkanı ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT uluslararası politikanın gündeminde yer alan krizle ilgili kısa bir konuşma yaparak Prof. Dr. SANTAGOSTINO’yu takdim etmiştir.

DEU_9922

DEU_9927

Prof. Dr. SANTAGOSTINO Katalonya krizinin hukuki yönünü vurguladığı konuşmasına İspanya Anayasası’nin ilgili hükümleri hakkında bilgi vererek başlamış; akabinde self-determinasyon, toprak bütünlüğü ve egemenlik gibi kavramlar üzerinden krizi uluslararası hukuk bağlamında incelemiştir. Sunumunun ikinci kısmında Avrupa Birliği’nin bu kriz karşısındaki tutumuna değinen Prof. Dr. SANTAGOSTINO, Birliğin İspanya’nın toprak bütünlüğüne saygı duyan ve her iki tarafı da diyaloğa davet eden temkinli bir yaklaşımı olduğunu ifade etmiştir.

 

FTH_6712

Sunumun ardından İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçak Müge VURAL tarafından proje kapsamında hazırlanan “Avrupa Tek Pazarı ve Ticaret Politikası” başlıklı kitabın tanıtımı yapılmıştır. Konferans Prof. Dr. SANTAGOSTINO’ya teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle sona ermiştir.

20171123_145355

Konferansımıza ardıl çeviri yaparak katkıda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri Damla KESKİN, Enes EKİCİ ve Osman ŞİRİN’e teşekkür ederiz.

20171123_151129