baskandan_mesaj

Anabilim Dalı Başkanından Mesaj

Değerli Araştırmacılar,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 1999 yılında kurulmuştur. 1999-2000 akademik yılında Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans programı, 2001-2002 yılında  Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans programı ve 2002-2003 yılı itibariyle Avrupa Çalışmaları Doktora programı açılmıştır.

Avrupa Birliği Anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programları, Avrupa çalışmalarının disiplinlerarası ve  çok disiplinli özelliğini yansıtmak üzere sosyal bilimlerin farklı alanlarından öğrenci kabul etmekte ve gerektiğinde, öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları öğretim kadrosu,  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yanı sıra farklı üniversitelerden katkı sağlayan uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Lisansüstü eğitime ders dışı  katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği Anabilim dalı bünyesinde seminer, atölye çalışması ve konferanslar düzenlenmektedir.

1999 yılından bu yana öğretim faaliyetini yürüten Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa bütünleşmesi alanında yenilik yaratan, bilgi üretip yayılmasını sağlayan yükseköğretim kurumlarına verilen Jean Monnet projelerini de başarıyla yürütmüştür ve yürütmektedir.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 2017-2020 yılları arasında sürecek olan “Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” (ANAMER) projesinin ortaklarından biridir. Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi projesi Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin merkezi koordinatör,  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak üniversite ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nın bölgesel koordinatör olarak yer aldığı projenin diğer ortak üniversiteleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’dir.  Toplamda 7 Üniversiteden oluşan bilimsel işbirliği ağı içinde, her yıl ortak üniversitelerden araştırmacıların katılımıyla eğitim, araştırma ve yayın faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut, 2011-2014 yılları arasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün Geliştirilmesi başlıklı Jean Monnet Modülü Projesinin koordinatörlüğünü yürütmüştür.  İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün Geliştirilmesi Jean Monnet Modülü Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından,  İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa Sosyal Politikası Alanında Jean Monnet Kürsüsü (2014-2017) projesinü yürütmüştür. Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 2011 yılında Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi statüsünü almıştır. Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından yürütlen Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi Alanında Jean Monnet Kürsüsü (2007-2013), Müzakere Sürecinde Rekabet Kültürünün Güçlendirilmesi başlıklı Jean Monnet Avrupa Modülü (2009-2014), Genişleyen Avrupa Birliği’nin Politikaları ve Kurumları başlıklı Jean Monnet Avrupa Modülü (2005-2010) ve Sosyal Kaynaşma Alanında Jean Monnet Kürsüsü (2018-2021), Avrupa bütünleşmesi alanında yenilik ve değer yaratan projelerdir.

Anabilim dalımız, Avrupa Çalışmaları alanında farklı üniversiteler ile işbirliği yapmakta, ortak seminer, konferans ve projeler yürütmektedir. Dinamik ve üretken bir akademik çevrede çalışma yapmak isteyen araştırmacıları, aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Zeki ERDUT
Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı
Jean Monnet Kürsü Başkanı

jean_monnet_burs

Jean Monnet Bursiyerlerimiz

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan gücü sayısının artırılmasını ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasiteyi […]

eraslogov3

ERASMUS+

AB Anabilim Dalı Erasmus öğrenci ve akademisyen değişimi 2007-2008 öğretim yılı itibariyle başlamış olup halen şu kurumlarla ikili anlaşmalar mevcuttur.   University of Ghent, Faculty of Political and Social […]

galeri

GALERİ

BREXIT VE TÜRKİYE–AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ KONFERANSI ATLANTİK’İN ODYSSEIA’SI KONFERANSI   AVRUPA SOSYAL POLİTİKASI JEAN MONNET KÜRSÜSÜ KONFERANSI ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve SİYASET BİLİMİ ÇALIŞTAYI YENİ PERSPEKTİFLER: AVRUPA KOMİSYONU […]

ANASAYFA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa çalışmaları alanında disiplinler arası ve çok disiplinli lisansüstü eğitim vermektedir. Avrupa çalışmalarına bütünsel bakış açısını kazandırmayı amaçlayan lisansüstü programlarımızda, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, hukuk, maliye, uluslararası işletmecilik ve ticaret, turizm işletmeciliği, felsefe ve din bilimleri  gibi farklı bölümlerden öğretim üyeleri ders vermekte ve tez yöneterek öğrencilerimize akademik danışmanlık yapmaktadır.

1999-2000 akademik yılında Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı, 2000-2001 akademik yılında Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve 2002-2003 akademik yılında Avrupa Çalışmaları Doktora Programı eğitim vermeye başlamıştır. Bu doğrultuda Tezli Yüksek Lisans programında iki yarıyıl, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ise üç yarıyıl süren temel eğitim sürecinin ardından öğrencinin tez aşamasında ilgi duyduğu bir konuda uzmanlaşması öngörülmektedir. Yaklaşık 20 yıllık lisansüstü eğitim deneyimi ile Anabilim dalımız, başta üniversiteler, kamu kurumları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışmak üzere mezunlar vermektedir.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı öğrencilerinin, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı’nda gösterdikleri başarı, programın eğitim ve araştırma kalitesinin bir başka göstergesidir. Jean Monnet Burs Programı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, bir AB ülkesinde lisansüstü eğitim görülmesini veya araştırma yapılmasını desteklemek amacıyla, seçkin araştırmacılara burs veren bir programdır. Bu kapsamda 19 öğrencimiz farklı uzmanlık alanlarında ve ülkelerde eğitim ve araştırma faaliyetinde bulunma hakkı kazanmıştır. Bursiyerlerimiz ve çalışma alanları hakkında bilgiye sayfamızda “Jean Monnet Bursiyerlerimiz” başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirmek için, Anabilim Dalımız, lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerler gibi akademik etkinlikler düzenlemekte, farklı bilim disiplinleri arasında bağ kurmayı, farklı kurum ve kuruluşları bilgi ve deneyim aktarımı için bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.  Akademik faaliyetlerimiz hakkında bilgiye sayfamızda “Faaliyetlerimiz” başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Anabilim Dalının işbirliği faaliyetleri yerel STK’ların yanı sıra TUNAECS gibi ulusal, ECPR gibi uluslararası düzeydeki organizasyonları da kapsamaktadır. Erasmus öğrenci ve Akademisyen değişimi faaliyetleri de 2007-2008 akademik yılı itibariyle başlamış ve Avrupa’nın birçok üniversitesi ile ikili anlaşmalarımız mevcuttur. Bu konu ile ilgili olarak sayfamızda “Erasmus+” başlığı altında bilgi alabilirsiniz.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nın 100/2000 Yüksek Öğretim Kurumu Doktora Bursu kapsamında öğrenci almak için yaptığı başvuru başarılı bulunmuş ve “Göç” alanında doktora çalışması yapmak üzere bir bursiyer öğrenci kabul edilmiştir.

Anabilim Dalımız, Avrupa çalışmaları alanında araştırma kapasitesini geliştirmekte ve bilim köprüleri niteliğinde farklı kurum ve kuruluşları, araştırmacıları ve bilim disiplinlerini bir araya getiren projeler üretmektedir.

2018-2021: Avrupa Birliği Erasmus + programı destekli “Sosyal Kaynaşma Alanında Jean Monnet Kürsüsü” projesi. Prof. Dr. Zeki Erdut’un koordinatörlüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek olan proje, sosyal kaynaşma alanında multi-disipliner çalışmayı güçlendirmektedir.

2017-2020: Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen “Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” (ANAMER) projesi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin merkezi koordinatör,  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak üniversite ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nın bölgesel koordinatör olarak yer aldığı projenin diğer ortak üniversiteleri: * Çankırı Karatekin Üniversitesi, *Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, * Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve *Manisa Celal Bayar Üniversitesi.  Toplamda 7 Üniversiteden oluşan bilimsel işbirliği ağı içinde, her yıl ortak üniversitelerden araştırmacıların katılımıyla eğitim, araştırma ve yayın faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

2014-2017: Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen “Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü” projesi.  Avrupa Sosyal Politikası alanında eğitim verme, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini içeren bu proje kapsamında yürütülen faaliyetlere, “Faaliyetlerimiz” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Avrupa bütünleşmesi alanındaki eğitim, araştırma, işbirliği geliştirme faaliyetlerinin geniş kapsamı ve yüksek niteliği nedeniyle Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 2011 yılı itibariyle olan Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi statüsünü almıştır. Bu proje kapsamında yürütülen faaliyetlere, “Faaliyetlerimiz” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

2009-2014: Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında desteklenen ““Müzakere Sürecinde Rekabet Kültürünün Güçlendirilmesi Jean Monnet Modülü”. Avrupa bütünleşmesi sürecinde özellikle iç pazarın etkin işleyişi açısından rekabet politikasının öneminden yola çıkan bu Modül, başta avukat olmak üzere farklı meslek gruplarını hedef grup olarak almıştır. Uygulama bilgisinin akademik bilgi ile birleştirildiği bu Modülde temel amaç, AB alanında akademik bilgiye sahip olmayan kişilere AB rekabet politikasını farklı yönleriyle aktarmak olmuştur.  Bu proje kapsamında yürütülen faaliyetlere, “Faaliyetlerimiz” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

2007-2010: Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında desteklenen “Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi alanında Jean Monnet Kürsüsü” projesi. Avrupa ekonomik bütünleşmesi alanında eğitim verme, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini içeren bu proje kapsamında yürütülen faaliyetlere, “Faaliyetlerimiz” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

2005-2010: Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında desteklenen “Genişleyen Avrupa Birliği’nin Politikaları ve Kurumları Jean Monnet Modülü” projesi. Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişim süreci, kurumsal yapısındaki değişim, güncel gelişmeler ışığında AB’nin geleceği gibi çok boyutlu yönleriyle Avrupa bütünleşmesini ele alan bu Modül, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin farklı bölümlerindeki yüksek lisans öğrencilerine Avrupa bütünleşmesi hakkında temel bilgi vermeyi amaçlamıştır. Bu proje kapsamında yürütülen faaliyetlere, “Faaliyetlerimiz” başlığı altından ulaşabilirsiniz.