Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü Konferansı

20/05/2016

AVRUPA SOSYAL POLİTİKASI JEAN MONNET KÜRSÜSÜ KONFERANSI

Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi  ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Prof. Dr. Zeki Erdut başkanlığında yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü tarafından “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri ve Sosyal İçerme” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

20 Mayıs 2016 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda dört oturumda gerçekleştirilen Jean Monnet Kürsüsü etkinliğine çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, işçi ve işveren sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkililer konuşmacı olarak katılmıştır. Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut’un açılış konuşmasıyla başlayan konferansta Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’de endüstri ilişkileri ile güncel eğilimler, AB’ye üyelik sürecinde sendikalar ve sosyal içerme konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı ilk oturumda Jean Monnet Kürsüsü Başkanı ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut “AB ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Değerlendirmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

 

Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Naci Önsal’ın başkanlığındaki ikinci oturumda Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu “2008 Krizinin AB’de Endüstri İlişkilerine/Çalışma Koşullarına Etkisi” başlıklı ve yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu “Sendikal Hak İhlallerinin Denetim Kuruluşları Tarafından İncelenmesinin Bir Örnek Vaka Üzerinden Tartışılması ve Sonuçları”, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu “Kamu İşyerlerinde İstihdam Edilen Alt İşveren (Taşeron) İşçilerinin Son Durumu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

 

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu’nun yönettiği “AB’ye Üyelik Sürecinde Sendikalar” başlıklı öğleden sonraki ilk oturuma TİSK’i temsilen Cengiz Delibaş, TÜRK-İŞ’ten Güven Savul ve HAK-İŞ adına Av. Hüseyin Öz sunumları ile katılmıştır. Türkiye’nin AB sürecine olan desteklerini vurgulayan sendika temsilcileri Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. Faslın açılabilmesi için gerekli kriterlerin yerine getirilmesi hususundaki çağrılarını yinelemiştir. Katılımcılar ayrıca Avrupalılaşma yolunda yapılan reformların uygulanmasında ortaya çıkan engel ve aksaklıklara dikkat çekerek istihdamın artırılması, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal taraflarla diyalog kurulması, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için fırsat eşitliği sağlanmasının önem ve gerekliliğine işaret etmiştir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tijen Erdut’un yönettiği “AB ve Türkiye’de Sosyal İçerme” başlıklı son oturumda ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Angelo Santagostino Euro Krizinin ekonomik ve sosyal etkilerini tartışmış, devamında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Sapancalı “AB’de Sosyal İçerme” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Son olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kapar “Türkiye’de Sosyal Korumadan Dışlanma ve Kadınlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Euro krizinin sonuçlarının tartışıldığı son oturumda Avrupa Sosyal modelinin korunmasının hem Birlik hem de aday ülkeler açısından gerekliliğine işaret edilmiştir.

 

İzleyiciler ve panelistlerin katkılarıyla gerçekleşen soru cevap bölümü, fikirlerin ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir platform olmuştur.