Anabilim Dalı Başkanından Mesaj

Değerli Araştırmacılar,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 1999 yılında kurulmuştur. 1999-2000 akademik yılında Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans programı, 2001-2002 yılında  Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans programı ve 2002-2003 yılı itibariyle Avrupa Çalışmaları Doktora programı açılmıştır.

Avrupa Birliği Anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programları, Avrupa çalışmalarının disiplinlerarası ve  çok disiplinli özelliğini yansıtmak üzere sosyal bilimlerin farklı alanlarından öğrenci kabul etmekte ve gerektiğinde, öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları öğretim kadrosu,  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yanı sıra farklı üniversitelerden katkı sağlayan uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Lisansüstü eğitime ders dışı  katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği Anabilim dalı bünyesinde seminer, atölye çalışması ve konferanslar düzenlenmektedir.

1999 yılından bu yana öğretim faaliyetini yürüten Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa bütünleşmesi alanında yenilik yaratan, bilgi üretip yayılmasını sağlayan yükseköğretim kurumlarına verilen Jean Monnet projelerini de başarıyla yürütmüştür ve yürütmektedir.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 2011 yılında Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi statüsünü almıştır. Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından yürütlen Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi Alanında Jean Monnet Kürsüsü (2007-2013), Müzakere Sürecinde Rekabet Kültürünün Güçlendirilmesi başlıklı Jean Monnet Avrupa Modülü (2009-2014), Genişleyen Avrupa Birliği’nin Politikaları ve Kurumları başlıklı Jean Monnet Avrupa Modülü (2005-2010) ve Sosyal Kaynaşma Alanında Jean Monnet Kürsüsü (2018-2021), Avrupa bütünleşmesi alanında yenilik ve değer yaratan projelerdir.

Anabilim dalımız, Avrupa Çalışmaları alanında farklı üniversiteler ile işbirliği yapmakta, ortak seminer, konferans ve projeler yürütmektedir. Dinamik ve üretken bir akademik çevrede çalışma yapmak isteyen araştırmacıları, aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Doç.Dr. Burçak Müge VURAL
Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı