Anabilim Dalı Başkanından Mesaj

Değerli Araştırmacılar,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 1999 yılında kurulmuştur. 1999-2000 akademik yılında Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans programı, 2001-2002 yılında  Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans programı ve 2002-2003 yılı itibariyle Avrupa Çalışmaları Doktora programı açılmıştır.

Avrupa Birliği Anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programları, Avrupa çalışmalarının disiplinlerarası ve  çok disiplinli özelliğini yansıtmak üzere sosyal bilimlerin farklı alanlarından öğrenci kabul etmekte ve gerektiğinde, öğrenciler bilimsel hazırlık programına tabi tutulmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları öğretim kadrosu,  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yanı sıra farklı üniversitelerden katkı sağlayan uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Lisansüstü eğitime ders dışı  katkı sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği Anabilim dalı bünyesinde seminer, atölye çalışması ve konferanslar düzenlenmektedir.

1999 yılından bu yana öğretim faaliyetini yürüten Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa bütünleşmesi alanında yenilik yaratan, bilgi üretip yayılmasını sağlayan yükseköğretim kurumlarına verilen Jean Monnet projelerini de başarıyla yürütmüştür ve yürütmektedir.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 2017-2020 yılları arasında sürecek olan “Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” (ANAMER) projesinin ortaklarından biridir. Orta Anadolu Avrupa Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi projesi Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin merkezi koordinatör,  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak üniversite ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nın bölgesel koordinatör olarak yer aldığı projenin diğer ortak üniversiteleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’dir.  Toplamda 7 Üniversiteden oluşan bilimsel işbirliği ağı içinde, her yıl ortak üniversitelerden araştırmacıların katılımıyla eğitim, araştırma ve yayın faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut, 2011-2014 yılları arasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün Geliştirilmesi başlıklı Jean Monnet Modülü Projesinin koordinatörlüğünü yürütmüştür.  İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün Geliştirilmesi Jean Monnet Modülü Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından,  İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Avrupa Sosyal Politikası Alanında Jean Monnet Kürsüsü (2014-2017) projesinü yürütmüştür. Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 2011 yılında Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi statüsünü almıştır. Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından yürütlen Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi Alanında Jean Monnet Kürsüsü (2007-2013), Müzakere Sürecinde Rekabet Kültürünün Güçlendirilmesi başlıklı Jean Monnet Avrupa Modülü (2009-2014), Genişleyen Avrupa Birliği’nin Politikaları ve Kurumları başlıklı Jean Monnet Avrupa Modülü (2005-2010) ve Sosyal Kaynaşma Alanında Jean Monnet Kürsüsü (2018-2021), Avrupa bütünleşmesi alanında yenilik ve değer yaratan projelerdir.

Anabilim dalımız, Avrupa Çalışmaları alanında farklı üniversiteler ile işbirliği yapmakta, ortak seminer, konferans ve projeler yürütmektedir. Dinamik ve üretken bir akademik çevrede çalışma yapmak isteyen araştırmacıları, aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Zeki ERDUT
Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı
Jean Monnet Kürsü Başkanı