GALERİ

BREXIT VE TÜRKİYE–AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ KONFERANSI

ATLANTİK’İN ODYSSEIA’SI KONFERANSI

 

AVRUPA SOSYAL POLİTİKASI JEAN MONNET KÜRSÜSÜ KONFERANSI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve SİYASET BİLİMİ ÇALIŞTAYI

YENİ PERSPEKTİFLER: AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE İLERLEME RAPORLARININ MATEMATİĞİ VE DİLİ TOPLANTISI

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE CİNSİYET EŞİTLİĞİ  PANELİ

JEAN MONNET BURS PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE TEMALI ULUSLARARASI KONFERANSI

SURİYE MÜLTECİ KRİZİ VE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ  TOPLANTISI

2015 AVRUPA BİRLİĞİ KALKINMA YILI: HUZUR VE REFAH TOPLUMUNUN İNŞASI PANELİ

EKONOMİK VE SİYASİ BİR AKTÖR OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ: YUNANİSTAN VE SURİYE ÖRNEKLERİ PANELİ