Avrupa Sosyal Politikası Alanında Jean Monnet Kürsüsü

 

 

 

 

03/06/2016

“ATLANTİK’İN ODYSSEIA’SI”KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı ve İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ile Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü tarafından Atina Elefterios Venizelos ve Dönemi Araştırmaları Tarih Kurumu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dimitris Michalopoulos’un konuşmacı olarak katıldığı “Atlantik’in Odysseia’sı” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.

3 Haziran 2016 Cuma günü saat 15.00’de Merkez Kütüphanesi Avrupa Dokümantasyon Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, Jean Monnet Kürsüsü Başkanı ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Başkanı Prof. Dr. Canan Madran’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Prof. Dr. Michalopoulos’un Avrupa-Akdeniz tarihine ilişkin son araştırmalarına dayanan konuşmada Prof. Dr. Michalopoulos, Homeros dönemine ve eserlerine ilişkin temel birtakım tartışmaları gündeme getirmiştir. Avrupa edebiyatının kurucusu olarak bilinen Homeros’un eserlerinin Avrupa ve yakın çevresinin erken dönem tarihine ilişkin çok ilginç ve önemli ayrıntılara yer verdiğini vurgulayan konuşmacı; Homeros’un yanı sıra diğer birtakım tarihi kaynaklara da dayanarak Odysseus’un efsanevi seyahatinin Ege Denizi ve çevresi ile sınırlı olmayıp Atlantik Okyanusu’na da uzandığını belirtmiştir. Prof. Dr. Michalopoulos konuşmasının sonunda Avrupa-Akdeniz tarihi için bütüncül ve farklı bir bakış açısı önermiş ve ortak tarih anlayışına vurgu yapmıştır.

Soru-cevap kısmı ile devam eden konferansın sonunda Prof. Dr. Zeki Erdut ve Prof. Dr. Canan Madran tarafından konuşmacı Prof. Dr. Dimitris Michalopoulos’a teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

Konferans afişi için tıklayınız.

20/05/2016

AVRUPA SOSYAL POLİTİKASI JEAN MONNET KÜRSÜSÜ KONFERANSI

Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi  ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Prof. Dr. Zeki Erdut başkanlığında yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü tarafından “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Endüstri İlişkileri ve Sosyal İçerme” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

20 Mayıs 2016 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda dört oturumda gerçekleştirilen Jean Monnet Kürsüsü etkinliğine çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, işçi ve işveren sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkililer konuşmacı olarak katılmıştır. Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut’un açılış konuşmasıyla başlayan konferansta Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’de endüstri ilişkileri ile güncel eğilimler, AB’ye üyelik sürecinde sendikalar ve sosyal içerme konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı ilk oturumda Jean Monnet Kürsüsü Başkanı ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut “AB ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Değerlendirmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

 

Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Naci Önsal’ın başkanlığındaki ikinci oturumda Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu “2008 Krizinin AB’de Endüstri İlişkilerine/Çalışma Koşullarına Etkisi” başlıklı ve yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu “Sendikal Hak İhlallerinin Denetim Kuruluşları Tarafından İncelenmesinin Bir Örnek Vaka Üzerinden Tartışılması ve Sonuçları”, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu “Kamu İşyerlerinde İstihdam Edilen Alt İşveren (Taşeron) İşçilerinin Son Durumu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

 

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu’nun yönettiği “AB’ye Üyelik Sürecinde Sendikalar” başlıklı öğleden sonraki ilk oturuma TİSK’i temsilen Cengiz Delibaş, TÜRK-İŞ’ten Güven Savul ve HAK-İŞ adına Av. Hüseyin Öz sunumları ile katılmıştır. Türkiye’nin AB sürecine olan desteklerini vurgulayan sendika temsilcileri Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. Faslın açılabilmesi için gerekli kriterlerin yerine getirilmesi hususundaki çağrılarını yinelemiştir. Katılımcılar ayrıca Avrupalılaşma yolunda yapılan reformların uygulanmasında ortaya çıkan engel ve aksaklıklara dikkat çekerek istihdamın artırılması, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal taraflarla diyalog kurulması, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için fırsat eşitliği sağlanmasının önem ve gerekliliğine işaret etmiştir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tijen Erdut’un yönettiği “AB ve Türkiye’de Sosyal İçerme” başlıklı son oturumda ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Angelo Santagostino Euro Krizinin ekonomik ve sosyal etkilerini tartışmış, devamında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Sapancalı “AB’de Sosyal İçerme” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Son olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kapar “Türkiye’de Sosyal Korumadan Dışlanma ve Kadınlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Euro krizinin sonuçlarının tartışıldığı son oturumda Avrupa Sosyal modelinin korunmasının hem Birlik hem de aday ülkeler açısından gerekliliğine işaret edilmiştir.

 

İzleyiciler ve panelistlerin katkılarıyla gerçekleşen soru cevap bölümü, fikirlerin ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir platform olmuştur.

02/05/2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve SİYASET BİLİMİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir’deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği bölümlerinden lisansüstü öğrencilerin katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalıştayları (UİSBÇ)’nın sekizinci oturumu anabilim dalımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılan oturumda stres ve zaman yönetim, mali planlama gibi lisansüstü eğitimde önem arz eden konular hakkında görüşülmüştür.

Çalıştay afişi için tıklayınız. 

28/04/2016

Yeni Perspektifler: Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarının Matematiği ve Dili

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Friedrich Naumann Vakfı’nın işbirliğiyle 28 Nisan 2016 tarihinde “Yeni Perspektifler: Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarının Matematiği ve Dili” başlıklı toplantı serisinin dördüncüsü gerçekleştirilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi’ İşletme Fakültesi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Jean Monnet Kürsüsü Başkanı ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut yapmıştır. Daha sonra İKV Uzman Yardımcısı Büşra Çatır Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarına ilişkin olarak 2013 yılından bu yana İKV tarafından yayımlanan “İlerlemenin Matematiği” ve “İlerlemenin Dili” başlıklı çalışmalar hakkında sunum yapmıştır.

 

Toplantının devamında İKV Proje Müdürü Çisel İleri’nin moderatörlüğünü yaptığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Kentmen, İKV Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Nas, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yonca Özer, MEF Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beken Saatçioğlu ve İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Zihnioğlu’nun konuşmacı olduğu bir panel gerçekleştirilmiştir.

Afiş için tıklayınız!

08/04/2016

“AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE CİNSİYET EŞİTLİĞİ” TEMALI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü işbirliğiyle 8 Nisan 2016 Cuma günü “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Zeki Erdut, Prof. Dr. Tijen Erdut ve Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz konuşmacı olarak yer almışlardır.

Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ekibinin, Mersin Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından konuk edildiği Panel, Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Panel Jean Monnet Programı, Avrupa Birliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında AB Politikaları hakkında farkındalık yaratma hedefin yerine getirmiştir. Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman, Türkiye’nin çeşitli kırsal ve kentsel alanlarındaki deneyimleri paylaşmıştır. Panel öğrencilerin ve akademisyenlerin konuya ilgisini çekerek, ortak çözüm arama platformu sağlamıştır.

Panel afişi için tıklayınız.

Panele ulusal ve yerel basında da yer verilmiştir. Basındaki haberlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilirsiniz.

http://www.mersin.edu.tr/haberler/335626/avrupa-birligi-ve-turkiyede-cinsiyet-esitligi-paneli

http://www.milliyet.com.tr/avrupa-birligi-ve-turkiye-de-cinsiyet-mersin-yerelhaber-1315562/

http://www.haberler.com/avrupa-birligi-ve-turkiye-de-cinsiyet-esitligi-8349295-haberi/

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/mersin-haberleri/ab-ve-turkiye-de-cinsiyet-esitligi-paneli_270043/

http://www.mersintime.com/guncel/avrupa-birligi-ve-turkiye-de-cinsiyet-esitligi-paneli-h7811.html

18/12/2015

Jean Monnet Burs Programı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı tarafından, 18 Aralık 2015 Cuma günü saat 10.30’da Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonunda Jean Monnet Burs programları hakkında tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir.

AB Bakanlığı İzmir İl Temsilcisi ve AB Uzmanı Ceyhan ÇİÇEK’in sunumu ile başlayan bilgilendirme toplantısı sonrasında soru-cevap kısmına geçilmiştir. Toplantıda kamu personeli, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile üniversite akademik veya idari personeli ve öğrencilerine yönelik AB ülkelerindeki eğitim fırsatları ve Jean Monnet Bursu imkânları hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.

Burs Programı Tanıtım Toplantısı Afişi için tıklayınız. 

14/12/2015

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE TEMALI ULUSLARARASI KONFERANS ANABİLİM DALIMIZIN ORTAKLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lider Yaratıcı Katılımcılar (LİYAKAT) Derneği önderliğinde; DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı, Konak Belediyesi ve İtalyan iki sivil toplum örgütü olan ARCUS ve Work in Progress’in ortaklığında yürütülen “Kadınlar İçin (4WOMEN)” projesi kapsamında kadına karşı şiddetle mücadele temalı bir uluslararası konferans düzenlenmiştir.

14 Aralık 2015 tarihinde İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşması LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi tarafından gerçekleştirilmiştir. Eskinazi’nin konuşmasının ardından, proje ortaklarından olan anabilim dalımızı temsilen Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlkay Taş Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri bağlamında Türkiye’de kadınların toplumsal alandaki konumlarına ve yapılması gerekenlere dair bir konuşma yapmıştır. Toplantıda İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı ve İzmir İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rebii Akdurak, İtalya İzmir Konsolosu Luigi Iannuzzi ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da projenin amacına ve Türkiye’de ve İtalya’da kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin konuşmalar yapmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının onur konuğu olan Prof. Dr. Yakın ERTÜRK, konuşmasında ulusal ve uluslararası düzeyde kadın hareketinin geçmişine ve kadınların yasal haklarına ilişkin olarak bugüne dek yapılanlara değinmiştir. Uzun yıllar  Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevinde bulunan ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Ertürk konuşmasında BM nezdinde ve Türkiye’de konuya ilişkin tecrübelerinden ve çalışmalarından da bahsetmiştir.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” altında yürütülen proje ile bugüne kadar İzmir’in çeşitli bölgelerindeki kadınlara yasal hakları üzerine eğitim seminerleri, şiddet gören kadınların başvurduğu kurumların personeline (sosyal operatör) yönelik adli tıp ve toplumsal cinsiyet eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye ve İtalya’da çalışma ziyaretleri düzenlenmiş, İzmir’de yaşayan ve şiddet gören kadınlara anket uygulanarak İzmir’de kadına karşı şiddet konusunda yapılan çalışmaların ve proje anketlerinin analizlerinin yer aldığı bir mevcut durum analiz raporu ortaya konmuştur.

Kadınlar İçin Projesi Konferans Afişi için tıklayınız.

Kadınlar İçin Konferansı Videosu

  Avrupa Birliği Büyükelçileri ve Öğrenciler Suriye Mülteci Krizi için Dokuz Eylül Üniversitesi Ev Sahipliğinde Biraraya Geldi

Avrupa Birliği Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber ve Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin Büyükelçilerinin katıldığı, Suriye Mülteci Krizi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konu alan toplantı 27 Kasım 2015 Cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun öncülüğünde ve ESİAD İzmir AB Bilgi Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Jean Monnet Kürsüsü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen toplantıya Büyükelçilerin yanı sıra Avrupa Birliği lisansüstü öğrencileri ve İzmir’deki üniversitelerde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün açılış konuşmasının ardından Delegasyon Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Arlette Conzemius konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Soru-cevap şeklinde geçen interaktif toplantıda Büyükelçiler ve öğrenciler, Suriye’de devam eden krizin yarattığı mülteci sorunu, İzmir’de ikamet eden Suriyelilerin karşılaştığı sorunlar, krizin İzmir’deki ekonomik, sosyal ve kültürel yansımalarını ve çözüm önerilerini tartıştılar, konuyu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında değerlendirdiler.

Suriyeli öğrenciler böylesi zor bir dönemde Türkiye ve özellikle İzmir’de karşılaştıkları misafirperverlikten mutluluk duyduklarını belirterek eğitim ve yaşam olanaklarına ilişkin sorunlarını Büyükelçiler ile paylaştılar. Toplantı sonunda Delegasyon Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber ve AB üye ülke büyükelçileri, mülteci krizinin çözümü ve Suriyeli gençler başta olmak üzere mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye ile yakın işbirliğine gideceklerini ifade etti.

13/11/2015

Panel:2015 Avrupa Birliği Kalkınma Yılı: Huzur ve Refah Toplumunun İnşası

ESİAD İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Jean Monnet Kürsüsü işbirliğinde“2015 Avrupa Birliği Kalkınma Yılı: Huzur ve Refah Toplumunun İnşası” başlıklı bir etkinlik düzenlenmiştir.Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

13 Kasım 2015 Cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Avrupa Birliği alanında çalışan akademisyen ve uzmanlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve lisansüstü düzeyde öğrenciler katılmıştır.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT’un moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal “Avrupa Birliği Perspektifinden Türkiye’de Kalkınma ve Bölüşüm Etkileşimine Bakış” başlıklı, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ise “Refah Toplumu Bağlamında Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Sosyal Koruma Reformlarının Değerlendirilmesi” başlıklı sunumları yapmıştır.

JM Etkinlik Afişi için tıklayınız.

16/10/2015

Ekonomik ve Siyasi bir Aktör olarak Avrupa Birliği: Yunanistan ve Suriye Örnekleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü işbirliğinde ve Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası konulu Jean Monnet Kürsüsü kapsamında “European Union as an Economic and Political Actor: Cases of Greece and Syria (Ekonomik ve Siyasi bir Aktör olarak Avrupa Birliği: Yunanistan ve Suriye Örnekleri)” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Dokuz Eylül Üniversitesi ve bölgedeki üniversitelerden Avrupa Birliği alanında çalışan öğretim üyesi ve uzmanın yanı sıra lisansüstü düzeyde çok sayıda öğrenci katılım sağlamıştır.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT’un açılışını yaptığı çalıştayda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Angelo Santagostino “Outcome of the Greek Crisis: There is no Alternative to the EU” başlıklı bir konuşma gerçekleştirirken, Doç. Dr. Giray Sadık “European and Turkish Perspectives on Syrian Transnational Crisis” başlıklı bir sunum yapmıştır.

JM Etkinlik Afişi için tıklayınız.

“BREXIT VE TÜRKİYE–AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ” KONFERANSI

23/12/2016

“Brexit ve Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi” başlıklı konferans 23 Aralık 2016 günü Anabilim dalımız tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus + Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında düzenlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşması Jean Monnet Kürsüsü ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut tarafından yapılmıştır. Prof. Dr. Erdut’un ardından kısa bir konuşma yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İpek Deveci Kocakoç katılımcıları Enstitü adına selamlayarak uluslararası gündemdeki sıcaklığını koruyan Brexit hakkındaki bu etkinliğin anlam ve önemini vurgulamıştır.

352

286

Konferansın ilk sunumu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kerem Batır tarafından yapılmıştır. Doç. Dr. Batır “İngiltere’nin AB’den Çıkışının Hukuki Boyutu” başlıklı sunumunda Brexit’i uluslararası hukuk, Avrupa Birliği hukuku ve İngiliz hukuk sistemi bağlamında değerlendirmiştir. İngiliz hukuk sisteminin ikili yapısının bu süreçte belirleyici bir faktör olduğuna değinen Doç. Dr. Batır, bu yapı nedeniyle, Haziran 2016’daki referandum sonucunun doğrudan uygulanmasının zor olduğunu ve Birleşik Krallık Parlamentosunun kararının gerekli olduğunu vurgulamıştır. Birleşik Krallık’ın Birlik’ten çekilmek için henüz resmi olarak başvuruda bulunmadığını hatırlatan Doç. Dr. Batır, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın ayrılma karşıtı duruşlarının süreçteki bu belirsizliği arttırdığını ifade etmiştir. Brexit’in Türkiye-AB ilişkileri üzerindeki muhtemel etkilerini de değerlendiren Doç. Dr. Batır, Türkiye’nin adaylık süreci ve nihai olarak AB üyeliğinden beklentisine göre bu farklı sonuçlara dikkat çekmiştir. Özellikle vize uygulaması bakımından ilişkilerin etkileneceğini ifade eden Doç. Dr. Batır Türkiye ile AB arasındaki Ankara Anlaşması ve Ortaklık Konseyi kararları doğrultusunda Birlik üyesi olan İngiltere’de seyahat ve ikamet kolaylığının, çekilme sonrasında zora girebileceğini ileri sürmüştür. Doç. Dr. Batır bu durumun Türklerin İngiltere’de işgücü piyasasına girişlerini ve ikamet haklarını zora sokacağını da vurgulamıştır.

288

Doç. Dr. Batır’ın ardından konuşma yapan Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Kocamaz, “Brexit Süreci” başlıklı sunumunda Birleşik Krallık’ın üyelikten çekilmesini siyasi açıdan değerlendirmiştir. 1960’lardan bu yana yükselişte olan sağ partilerin ve korumacı söylemin Brexit kararında etkili olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kocamaz yabancı düşmanlığının artması ve refah uygulamalarının azalmasının Birleşik Krallık’ta daha ön planda bulunduğunu; kültürel bir tepkinin de söz konusu olduğunu ifade etmiştir. Yrd. Doç. Dr. Kocamaz Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, geçmişten bu yana var olan siyasi ve iktisadi ittifakın da bu kararda etkili olduğunu söylemiş; iki ülkedeki mevcut yönetimlerin uluslararası gelişmeler karşısında benzer bir tutum içinde olduklarından ve Avrupa Birliği politikalarının bu tutumla uyumlu olmadığından bahsetmiştir. Çekilmenin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası bağlamındaki muhtemel etkilerine de değinen Yrd. Doç. Dr. Kocamaz İngiltere’nin Birlik’ten çekilmesinin Avrupa ile bağlarını koparmak anlamına gelmediğini vurgulamıştır. Yrd. Doç. Dr. Kocamaz, özellikle askeri ittifaklar bağlamında, Birleşik Krallık’ın dış politikasında radikal bir değişiklik olmayacağını; Fransa ve Rusya gibi ülkelerle olan ilişkilerini ve çatışmalara yönelik politikasını NATO üyeliği ve ikili antlaşmalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğini söylemiştir. Aksi bir durumun NATO’nun müdahale kapasitesi bakımından sorun yaratacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kocamaz bunun Avrupa ülkeleri tarafından istenmeyen bir etki olacağını hatırlatmıştır.,

20161223_144131

Konferans sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam etmiştir. Prof. Dr. Erdut konferans sonunda yaptığı kapanış konuşmasında Doç. Dr. Batır ve Yrd. Doç. Dr. Kocamaz’a katkılarından dolayı teşekkür ederek teşekkür belgelerini takdim etmiştir.

“GÖÇ VE MÜLTECİ KRİZİ DÖNEMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ” KONULU KONFERANS

09/05/2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında 9 Mayıs 2017 tarihinde “Göç ve Mülteci Krizi Döneminde Avrupa Birliği” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

Konferans, Polonya Wrocław Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Maciej CESARZ’ın katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Konferans Enstitü Müdürü Prof. Dr. Dr. M. Banu DURUKAN SALI’nın açılış konuşması ile başlamıştır.

1

Dr. CESARZ konuşmasında, 2015 yılından günümüze Avrupa’daki göç ve mülteci krizini üye ülkeler arasındaki kutuplaşma ve Schengen bölgesi için muhtemel sonuçlarını detaylandırmıştır. Sonrasında fırsat ve tehditleri de içerecek şekilde AB için üç ayrı senaryoyu tartışmıştır. Kişilerin serbest dolaşımını Birliğin en önemli kazanımlarından biri olarak tanımlayarak kriz ile bu kazanımın tartışılır hale geldiğini vurgulamıştır. Dr. CESARZ coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’nin AB içi vazgeçilmez bir ortak olduğunun altını çizmiştir.

2

İngilizce-Türkçe tercümenin yapıldığı konferans katılımcıların konuyla ilgili sorularıyla devam etmiş; Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY’un teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona ermiştir.

3

“AB SINIR KONTROLÜNÜN BİR ARACI OLARAK VİZE POLİTİKASI” KONFERANSI

08/05/2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında 8 Mayıs 2017 tarihinde “AB Sınır Kontrolünün Bir Aracı Olarak Vize Politikası” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir.

Konferans, Polonya Wrocław Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Maciej CESARZ’ın katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Konferansın açılış konuşmasını Jean Monnet Kürsüsü ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT yapmıştır.

1

Dr. CESARZ konuşmasına Schengen Bölgesi ve AB’nin Vize Politikasını tarihsel ve hukuki çerçevede kısaca açıklayarak başlamıştır. Kişilerin serbest dolaşımının AB bütünleşmesinin en önemli kazanımlarından biri olduğuna dikkat çeken Dr. CESARZ, konuşmasına AB vize politikasının teknik ve bürokratik boyutları ile sınırötesi kontrol mekanizmalarının avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak devam etmiştir.

3 2

AB’nin Türkiye’ye yönelik vize politikasına eğilen Dr. CESARZ, 2013 yılında imzalanan ve Türk vatandaşları için vize serbestisi taahhütüne dayanan Geri Kabul Anlaşması ve halihazırdaki tartışmalara değinmiştir. Konuşmasının sonunda Türkiye-AB ilişkilerinin ve vize serbestisi sürecinin Türkiye’nin AB tarafından talep edilen koşulları yerine getirmesine bağlı olarak şekilleneceğini vurgulamıştır.

İngilizce-Türkçe tercümenin yapıldığı konferans katılımcıların konuyla ilgili sorularıyla devam etmiş; Prof. Dr. ERDUT’un teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona ermiştir.

4

AKDENİZ-AVRUPA METAL SENDİKALARI KONFERANSI

03/05/2017

Türk Metal Sendikası’nın ev sahipliğinde ve İtalyan Sendikaları Geliştirme Derneği (SindNova) ile İtalyan Metal Sendikası (FIM-CISL)’nın işbirliğiyle 03-06 Mayıs 2017 tarihlerinde Akdeniz-Avrupa Metal Sendikaları Konferansı düzenlenmiştir. Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Taliphan Kıymaz’ın sunuşuyla başlayan konferansın açılış konuşmaları Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak, FIM Genel Sekreteri Marco Bentivogli, Industriall Avrupa Genel Sekreter Yardımcısı Luis Colunga ve ETUC Kıdemli Danışmanı Patrick Itschert tarafından yapılmıştır.

1

Konferansa konuşmacı olarak katılan Jean Monnet Kürsüsü ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Erdut, aynı oturuma iştirak eden Sosyal Politika ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Işık ve FGMM/CFDT Genel Sekreteri Philippe Portier ile birlikte Akdeniz’in ekonomik verimliliği bağlamında, işin ve işçilerin hareketliliği ve rekabet, çokuluslu şirketlerin rolü, üretimde teknolojik ve örgütsel değişimler ve emek konusunda tebliğde bulunmuştur.

FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR KONULU SEMİNER

28/04/2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında, İzmir Cumhuriyet Savcısı Sayın Ali Osman KAYNAK’ın konuşmacı olduğu “Fikri ve Sınaî Haklara İlişkin Suçlarda Soruşturma Usulü” başlıklı bir seminer düzenlenmiştir.

28 Nisan 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmalarını Jean Monnet Kürsüsü ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Banu DURUKAN SALI yapmıştır.

Fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin kısa bir bilgilendirmeyle konuşmasına başlayan Savcı KAYNAK, bu haklara ilişkin suçlarda uygulanan mevzuat ve soruşturma usulünden bahsetmiştir. Savcı KAYNAK konuşmasında fikri mülkiyet haklarının önemine özellikle değinmiş ve taklit, korsan, intihal gibi suçların bilimsel gelişmeye verdiği zararları vurgulamıştır.

1

2

Seminer katılımcıların konuyla ilgili sorularıyla devam etmiş; Prof. Dr. DURUKAN’ın teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona ermiştir.

3

4

5

“KIBRIS’TA HANGİ ÇÖZÜM? MÜZAKERELERDE SON DURUM” BAŞLIKLI SÖYLEŞİ

21/04/2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı tarafından Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü kapsamında, 21 Nisan 2017 tarihinde “Kıbrıs’ta Hangi Çözüm? Müzakerelerde Son Durum” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Sayın Büyükelçi Burak ÖZÜGERGİN’in konuşmacı olduğu söyleşi Jean Monnet Kürsüsü ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe OKUR’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

1 2

Büyükelçi ÖZÜGERGİN ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs meselesindeki politikasına değinmiş ve tarafların tutumu hakkında tarihsel bir perspektifle bilgi vermiştir. Ardından Kıbrıs müzakerelerinin içeriği ve son durumu hakkında genel bilgi veren Büyükelçi ÖZÜGERGİN, konuşmasını muhtemel senaryolara ilişkin öngörüleriyle bitirmiştir.

3 4

Konukların soruları ve yorumlarıyla interaktif olarak devam eden söyleşinin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe OKUR, Büyükelçi ÖZÜGERGİN’e teşekkür belgesi takdim etmiştir.

5

“AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK VE GENÇ İSTİHDAMI” BAŞLIKLI ÇALIŞTAY

14/04/2017

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Girişimcilik ve Genç İstihdamı başlıklı çalıştay, 14 Nisan 2017 tarihinde Denizli’de Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı ve İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen Avrupa Sosyal Politikası Jean Monnet Kürsüsü ile Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü işbirliğinde düzenlendi. Çalıştay, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim ve Bilişim sistemleri ve Avrupa Çalışmaları gibi farklı alanlardan araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirdi. Çalıştay disiplinerarası olmasının yanısıra, farklı üniversitelerden araştırmacı ve öğrenciler arasında akademik işbirliği ağı kurmak için bir elverişli bir ortam sundu.

Çalıştay Jean Monnet Kürsüsü Başkanı, Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki ERDUT’un Erasmus+ ve Jean Monnet Kürsüsü’nü konu alan açılış konuşması ile başladı.

1 2

Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ, Girişimcilik ile ilgili kavramsal çerçeveyi açıkladı ve girişimcilik uygulamalarını paylaştı. Girişimcilik ve çalışanların verimliliği arasındaki ilişkiyi vurgulayan, Prof. Dr. Karadeniz verimlilik arttıkça işgücünün işten ayrılma oranındaki düşüşe dikkat çekti. Pamukkale Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKSEL, istihdam edilebilirlik ve genç istihdamı kavramlarını tartışmaya açtı ve girişimcilikle ilgili önceliklerin genç istihdamını arttırma hedefi ile nasıl bağdaştırılabileceğini örneklerle açıkladı. Çalıştay, soru-cevap ve tartışma bölümüyle sona erdi.

3

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine sıcak karşılamaları ve yeni akademik çalışma fikirleri üreten verimli tartışmalar nedeniyle teşekkür ediyoruz.

4